Vælg en side

Opnå økonomisk forståelse og bedre indtjening

Anvendt Økonomi
Forside » Uddannelse » Uddannelse – Anvendt økonomi

ØKONOMISK FORSTÅELSE

En akademiuddannelse, hvor du optjener 5 ECTS-point. Uddannelsen giver delvis merit på Asnæs & Vangstrups Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi.

En uddannelse, hvor du opnår et højere niveau af økonomisk forståelse samt bedre indtjening, herunder opfyldelse af eksisterende budgetmål. Du kommer til at få en øget forståelse af økonomiske begreber, ledelsesrapportering, egen indflydelse på målopfyldelse, ressourcetilpasning og målstyring.

På akademifaget Anvendt Økonomi arbejder vi med:

  • Overordnet forståelse for økonomiske begreber, der knytter sig til driftsøkonomi.
  • Træning i regnskabsanalyse til forståelse for relevante indsatser til forbedring.
  • Anvendelse af diverse metoder til brug for delanalyser, af forskellige økonomiske tiltag.
  • Brug af Excel til udarbejdelse af delanalyser.
  • Forløbet afsluttes med, at man skriver sit eget projekt om et selvvalgt indsatsområde.

Vi mødes til 6 virtuelle møder á 2 timers varighed over ca. 4 uger. På faget kan deltage alle i branchen med interesse for at dygtiggøre sig inden for økonomi.

Datoerne for efteråret 2022 er:  
14. september (virtuelt) kl. 9-11
16. september (virtuelt) kl. 9-11
21. september (virtuelt) kl. 9-11
23. november (virtuelt) kl. 9-11
28. november (virtuelt) kl. 9-11
6. oktober (virtuelt) kl. 9-11
12. oktober (virtuel eksamen/afslutningspræsentation, 30. min)

Honorar: 6.500 kr. excl. moms 

For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum være faglært eller studentereksamen/HF og 2 års erhvervserfaring. 

Hvis du har andet erfaring/kompetencer, kan disse kompetencer eventuelt oversættes, så du kan optages på uddannelsen. Hvis der skal søges uddannelsesstøtte m.v., er der derudover nogle betingelser, der skal være opfyldt.  

Send en mail til uddannelse@asnaes-vangstrup.dk med dine spørgsmål. 

Uddannelse om økonomisk forståelse i restaurationsbranchen