Vælg en side

CORONA

VEJLEDNING TIL AFTALE OM LØNKOMPENSATION

Senest opdateret den 5. januar 2022

Lønkompensation

Det er muligt at søge for perioden fra den 10. december 2021 til den 31. januar 2022. Denne ordning giver alle virksomheder, uanset om de er direkte berørt af restriktioner eller ej, mulighed for at søge kompensation, hvis de ellers lever op til betingelserne for at søge. Virksomheden kan søge kompensation for enkelte p-enheder eller hele virksomheden.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022.

Betingelser for at kunne søge lønkompensation

  • Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer og de ansatte, som hjemsendes, skal have fast arbejdssted i Danmark.
  • Ansættelsesforholdet for ansatte, der søges lønkompensation for, skal være indgået før den 8. december 2021.
  • Kravet er, at mindst 30 % eller flere end 50 af virksomhedens ansatte er hjemsendt i kompensationsperioden.
  • Virksomheden skal betale fuld løn til ansatte og må ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, virksomheden modtager lønkompensation.
  • Det er en forudsætning for at kunne få lønkompensation, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, virksomheden modtager lønkompensation. Det gælder både ansatte, der er hjemsendt, og ansatte, der ikke er hjemsendt.  
  • Hvis en ansat selv opsiger sin stilling, er det muligt at få lønkompensation, så længe virksomheden stadig betaler løn til den ansatte.  
  • Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget ansatte, er den 9. december 2021. Ansatte, der er varslet afskediget kan ikke hjemsendes, og virksomheden kan derfor ikke opnå lønkompensation for disse ansatte. De vil dog stadig tælle med i virksomhedens medarbejderstab.  
  • Hvis virksomheden ønsker at indtræde i lønkompensationsordningen på et senere tidspunkt – fx den 20. december 2021 – vil skæringsdatoen for den seneste afskedigelse også flytte sig tilsvarende – til den 19. december 2021 i dette eksempel.

Læs mere HER