Vælg en side

CORONA

MEDARBEJDERE OG VACCINATION

Senest opdateret den 1. november 2021.

Med udrulningen af COVID-19 vaccine i Danmark opstår spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder kan stille krav om vaccination af medarbejderne. Det samme er spørgsmål om, hvorvidt det i værste fald kan medføre opsigelse, hvis en medarbejder nægter at blive vaccineret, og som konsekvens er forhindret i at udføre arbejdsopgaver.

Få svar på dine spørgsmål om vaccination og medarbejdere her.

 

Krav om vaccination på arbejdspladsen

Arbejdsgivere er forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og dermed også sikre medarbejderne mod smitte med COVID-19. Derudover er det rent økonomisk i arbejdsgiveres interesse at undgå smitte på arbejdspladsen.

Et tilbud om vaccine på arbejdspladsen vil normalt være et personalegode, som medarbejderne kan vælge at tage imod eller ej.

Der er ikke på nuværende tidspunkt lovgivning, der giver arbejdsgivere ret til at kræve, at medarbejdere vaccineres mod COVID-19 .

Spørgsmålet er derfor, om virksomheder i kraft af ledelsesretten eller arbejdsmiljølovgivningen kan kræve, at medarbejdere skal vaccineres, og om det i værste fald kan medføre opsigelse af medarbejdere, der nægter vaccination.

 

Kan jeg kræve, at medarbejderne skal vaccineres?

Det korte svar er nej. Der findes ikke lovhjemmel til, at en arbejdsgiver kan pålægge sine medarbejdere at blive vaccineret mod COVID-19. Du kan ikke kræve, at dine medarbejdere lader sig vaccinere, og en generel intern instruks om at lade sig vaccinere vil derfor være ugyldig.

Virksomheder kan ikke som led i ledelsesretten eller på grundlag af arbejdsmiljøloven stille krav om vaccination på arbejdspladsen. Derfor kan det heller ikke på nuværende tidspunkt få konsekvenser for medarbejdere, der ikke ønsker at blive vaccineret.

Det er tillige tvivlsomt, hvorvidt Folketinget skulle vedtage en så indgribende lovgivning, som rækker ud over ledelsesrettens grænser.

Omvendt er der arbejdspladser, hvor et krav om vaccination kan synes mere hensigtsmæssigt af hensyn til medarbejderens stilling: Eksempelvis læger, sygeplejersker, hjemmehjælpere og andet sundhedspersonale.

 

Kan jeg opsige en medarbejder, som ikke vil vaccineres?

En medarbejder, der ikke ønsker at lade sig vaccinere mod COVID-19, kan som udgangspunkt ikke mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

I helt særlige tilfælde vil man dog kunne forestille sig situationer, hvor en medarbejder er beskæftiget med særlige risikogrupper, og medarbejderens ønske om ikke at lade sig vaccinere kan medføre en alvorlig risiko for andre mennesker, der ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved brug af værnemidler og test mv., hvor opsigelse vil kunne forekomme saglig. Kontakt DRC, hvis du står i en sådan konkret situation.

 

Må jeg spørge, om medarbejderne er vaccineret mod COVID-19?

Der findes endnu ingen specifik lovhjemmel, der berettiger arbejdsgivere til at få oplyst, om en medarbejder er vaccineret mod COVID-19 eller ej. Dette er en helbredsoplysning, som således er omfattet af Helbredsoplysningsloven.

Ifølge loven kan du i helt særlige tilfælde have ret til at udspørge ansatte eller jobansøgere, om de er vaccineret i forbindelse med og som betingelse for ansættelse eller arbejdet i øvrigt.

De særlige tilfælde er, hvor arbejdet ikke kan udføres, uden at medarbejderen er vaccineret eksempelvis ved forretningsrejser - eller der udføres arbejde, hvor medarbejderen er særligt udsat for smittefare.

 

Skal/kan jeg opfordre medarbejderne til at blive vaccineret?

Arbejdsgiver har mulighed for at opfordre medarbejderne til at blive vaccineret, men det er ikke et krav, at arbejdsgiveren gør dette.

 

Vaccinationskrav i kommercielle aftaler - Kan en kunde kræve, at mine medarbejdere er vaccineret

Det er nærliggende, at der bliver indført vilkår i kommercielle aftaler om, at medarbejdere hos den ene aftalepart skal være vaccineret mod coronavirus

Men du kommer i den situation, at kontrakten med dine kunder/samarbejdspartnere indeholder vilkår om, at opgaven skal udføres af vaccinerede medarbejder, mens du som arbejdsgiver ikke kan pålægge medarbejderne at lade sig vaccinere, jf. ovenstående. Selv for de ansatte der frivilligt vælger at opfylde kravet, er du efter de gældende regler afskåret fra at spørge ind til det, og vil derfor få vanskeligt ved at garantere eller håndhæve et sådan krav overfor kunden.

Så selvom vilkår om vaccinationskrav i kommercielle aftaler muligvis kan opretholdes i nogle lande kan det diskuteres, om danske virksomheder kan forpligtes af sådanne vilkår, da virksomhederne i mange tilfælde ikke vil kunne gennemtvinge vilkåret overfor sine ansatte, og at aftalevilkåret derfor er retligt umuligt at opfylde og dermed uvirksomt.