Vælg en side

DRC træder ind i alkoholreklamenævnet

6. marts, 2023Branchen

Danmarks Restauranter & Caféer bliver nyt medlem af Alkoholreklamenævnet og skal bidrage til, at retningslinjerne for markedsføring af alkohol bliver overholdt.

Alkoholreklamenævnet har udvidet kredsen af repræsentanter i nævnet med brancheforeningen Danmarks Restauranter & Caféer, DRC. DRC repræsenterer ca. 1.500 medlemsvirksomheder.

Med DRC er der nu syv brancheorganisationer repræsenteret i Alkoholreklamenævnet. Derudover er Forbrugerrådet Tænk repræsenteret, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fast observatør ved alle møder.

I DRC glæder vi os til at bidrage til nævnets arbejde med den viden og brancheindsigt, vi kan bringe med til bordet. Vi ser også frem til at indgå i konstruktive drøftelser om grænserne for markedsføring af alkohol over for unge. Grænserne er overordnet set klare, men kan rumme nuancer i forhold til konkrete sager. Arbejdet med ansvarlighed i driften ligger i forvejen DRC dybt på sinde, så derfor er vi glade for at få mulighed for at spille en endnu mere aktiv rolle i rådgivningen af branchen generelt i forhold til markedsføring af alkohol, oplyser Martin Gyldstrand, chef for turisme og oplevelse, DRC.

I tæt samarbejde med Forbrugerombudsmanden ønsker Alkoholreklamenævnet at sikre en effektiv og ensartet håndhævelse af markedsføring af alkohol.

Det er meget glædeligt, at vi kan byde Danmarks Restauranter og Caféer velkommen i Alkoholreklamenævnet. Brancheorganisationen repræsenterer en bred kreds af diskoteker, natklubber, barer og restaurationer, og derfor er det særdeles relevant at have dem med ombord, udtaler Alkoholreklamenævnets formand, Marlene Winther Plas.

Som følge af at Alkoholreklamenævnet nu har DRC med i kredsen, vil rådgivning om Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol nå ud til endnu flere erhvervsdrivende, da Alkoholreklamenævnets indsats og regler fremover vil indgå i DRC’s rådgivning af medlemmer.

I 2022 behandlede Alkoholreklamenævnet 56 sager om alkoholmarkedsføring, hvilket er en tredobling fra året før. Stigning skyldes i høj grad, at Alkoholreklamenævnet har intensiveret tilsynet og i dag i højere grad tager sager op af egen drift.

De sager, som Alkoholreklamenævnet behandler, er ofte sager om alkoholmarkedsføring rettet mod børn og unge. Børn og unge er en særlig sårbar gruppe, som ikke hører sammen med alkohol. Det er derfor et område, som Alkoholreklamenævnet prioriterer særdeles højt.

Vil du vide mere om

vores arbejde?