SØG PÅ SIDEN

Tak, fordi du kigger forbi.

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, natklubber, hoteller og cateringvirksomheder mv. Vi er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder.

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Alle vinder med ny plan for Restaurations- og nattelivet i København

5. november, 2021Politik // Pressemeddelelse

Pressemeddelelse d. 4/11

I aften, torsdag d. 4.11.2021, stemte Borgerrepræsentation det udkast til en ny restaurations- og nattelivsplan som Danmarks Restauranter & Caféer har afgivet høringssvar på og har været en aktiv og markant spiller i. Planen er kulminationen på flere års arbejde for et restaurations- og natteliv, med inklusion, ansvar og dialog som fokuspunkt og løsningsredskab, og en plan, som Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) mener peger i den rigtige retning for både København og for branchen.

At København er verdens bedste by, er vi der bor og arbejder her ikke i tvivl om. Det er en by fuld af liv og kant og restaurations- og nattelivet bidrager i høj grad til dette - noget som alverdens medier for længst har fundet ud af. For nyligt blev København også kåret til verdens sikreste by at bo i af The Economist Intelligence Unit. Det må aldrig ændre sig.

I DRC er vi derfor glade for og stolte over, at den nye Restaurations & Nattelivsplan er blevet vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation. Det er et rigtigt skridt på vejen fra et drukbåret til et kulturbåret natteliv. Og værtskab i verdensklasse.
Samtidig er det et vigtigt signal til branchen fra en samlet interessentgruppe. ”Planen lægger op til at arbejde konstruktivt med branchen i stedet for imod den” Siger Vicedirektør i DRC, Jeppe Møller-Herskind og fortsætter ”Der kommer fremadrettet et meget større fokus på inddragelse af interessenter, på værtskab og på kultur.”

    • De væsentligste punkter og nogle som DRC har kæmpet for i årevis omfatter blandt andet
      Væsentligt flere natteværter en nu. Natteværterne er med til at fjerne unødvendige opgaver for politiet, så disse bedre kan fokusere på de mere alvorlige opgaver
    • En partnerskabsmodel, det såkaldte paragraf 17 stk 4-udvalg, som er et dialogredskab, der kan bringe interessenterne i nattelivet sammen i et udvalg, der kan tage konstruktive beslutninger. Et udvalgt som kommunen faciliterer og som omfatter Borgerrepræsentationen, forvaltningen, erhvervslivet, organisationerne mv.
    • Ret og pligt-zoner. I ret og pligt-zonerne får de enkelte restauratører udvidet ansvar, forpligtelser og beføjelser.

Danmarks Restauranter & Caféer er overbeviste om, at dette, i samspil med andre gode initiativer, bliver startskuddet til udformningen af fremtidens København og til et endnu bedre restaurations- og natteliv for alle involverede parter.

”Den nye Restaurations- og nattelivsplan er det absolut tætteste vi i mange år har været på et bredt og løsningsorienteret samarbejde om konkrete løsninger og inddragelse.” Siger Jeppe Herskind-Møller og fremhæver særligt partnerskabsmodellen: ”Partnerskabsmodellen er et rigtigt godt skridt i den rigtige retning. Det kan potentielt fungere som initiativtager, problemløser, dialogforum, klageinstans og meget mere og dermed gøre det op for den i de forgangne år totalt udeblevne dialog mellem erhvervslivet og de andre aktører og interessenter i nattelivet. Jeg mener ikke, som nogle politikere, at partnerskabet er en ’tandløs snakkeklub’. Løsninger opstår jo netop, når handlekraftige mennesker snakker sammen.” Slutter han.

For yderligere info, citater og baggrund:
Vicedirektør i Danmarks Restauranter & Caféer, DRC, Jeppe Herskind-Møller, telefon 30115151, jmh@thehost.dk
Eller
Presse- & Kommunikationschef i Danmarks Restauranter & Caféer, Lars Bjerregaard, 93404924, lbj@thehost.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?