Vælg en side

Alle vinder med ny plan for Restaurations- og nattelivet i København

5. november, 2021Politik

Pressemeddelelse d. 4/11

I aften, torsdag d. 4.11.2021, stemte Borgerrepræsentation det udkast til en ny restaurations- og nattelivsplan som Danmarks Restauranter & Caféer har afgivet høringssvar på og har været en aktiv og markant spiller i. Planen er kulminationen på flere års arbejde for et restaurations- og natteliv, med inklusion, ansvar og dialog som fokuspunkt og løsningsredskab, og en plan, som Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) mener peger i den rigtige retning for både København og for branchen.

At København er verdens bedste by, er vi der bor og arbejder her ikke i tvivl om. Det er en by fuld af liv og kant og restaurations- og nattelivet bidrager i høj grad til dette - noget som alverdens medier for længst har fundet ud af. For nyligt blev København også kåret til verdens sikreste by at bo i af The Economist Intelligence Unit. Det må aldrig ændre sig.

I DRC er vi derfor glade for og stolte over, at den nye Restaurations & Nattelivsplan er blevet vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation. Det er et rigtigt skridt på vejen fra et drukbåret til et kulturbåret natteliv. Og værtskab i verdensklasse.
Samtidig er det et vigtigt signal til branchen fra en samlet interessentgruppe. ”Planen lægger op til at arbejde konstruktivt med branchen i stedet for imod den” Siger Vicedirektør i DRC, Jeppe Møller-Herskind og fortsætter ”Der kommer fremadrettet et meget større fokus på inddragelse af interessenter, på værtskab og på kultur.”

    • De væsentligste punkter og nogle som DRC har kæmpet for i årevis omfatter blandt andet
      Væsentligt flere natteværter en nu. Natteværterne er med til at fjerne unødvendige opgaver for politiet, så disse bedre kan fokusere på de mere alvorlige opgaver
    • En partnerskabsmodel, det såkaldte paragraf 17 stk 4-udvalg, som er et dialogredskab, der kan bringe interessenterne i nattelivet sammen i et udvalg, der kan tage konstruktive beslutninger. Et udvalgt som kommunen faciliterer og som omfatter Borgerrepræsentationen, forvaltningen, erhvervslivet, organisationerne mv.
    • Ret og pligt-zoner. I ret og pligt-zonerne får de enkelte restauratører udvidet ansvar, forpligtelser og beføjelser.

Danmarks Restauranter & Caféer er overbeviste om, at dette, i samspil med andre gode initiativer, bliver startskuddet til udformningen af fremtidens København og til et endnu bedre restaurations- og natteliv for alle involverede parter.

”Den nye Restaurations- og nattelivsplan er det absolut tætteste vi i mange år har været på et bredt og løsningsorienteret samarbejde om konkrete løsninger og inddragelse.” Siger Jeppe Herskind-Møller og fremhæver særligt partnerskabsmodellen: ”Partnerskabsmodellen er et rigtigt godt skridt i den rigtige retning. Det kan potentielt fungere som initiativtager, problemløser, dialogforum, klageinstans og meget mere og dermed gøre det op for den i de forgangne år totalt udeblevne dialog mellem erhvervslivet og de andre aktører og interessenter i nattelivet. Jeg mener ikke, som nogle politikere, at partnerskabet er en ’tandløs snakkeklub’. Løsninger opstår jo netop, når handlekraftige mennesker snakker sammen.” Slutter han.

For yderligere info, citater og baggrund:
Vicedirektør i Danmarks Restauranter & Caféer, DRC, Jeppe Herskind-Møller, telefon 30115151, jmh@thehost.dk
Eller
Presse- & Kommunikationschef i Danmarks Restauranter & Caféer, Lars Bjerregaard, 93404924, lbj@thehost.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?