Vælg en side

Anbefalinger til overholdelse af producentansvar for emballager

7. juni, 2024Branchen // Jura

Det udvidet producentansvar for emballage træder i kraft i 2025 i Danmark og gælder for hele EU. Formålet med lovgivningen er at pålægge virksomheder de samlede udgifter for affaldsbehandlingen for de emballager, de bringer ind på det danske marked. Det gælder alle typer emballager, produktemballage som ikke er omfattet returpant, primær emballage omkring produktet, sekundær emballage omkring sammenpakning af produkter og så transportemballage. Og så kan det gælde for serviceemballage, man bruger til at takeaway af fødevarer og andet.

Men særligt skal fremhæves at endelig faldt definitionen og krav til ”mikrovirksomheder” på plads, som er når man har max. 10 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på 15 mio. kr. Som mikrovirksomhed er man undtaget når man køber emballage i Danmark, så er det leverandøren, der bliver producentansvarlig, og skal betale for at sætte emballagen på markedet.  Men som mikrovirksomhed, der importerer emballager eller påfylder emballage til Danmark, så bliver man selv producentansvarlig og skal betale.

Den vedhæftede præsentation fra DRCs og Vanas webinar den 4. juni giver et rigtig godt indblik i dine forpligtelser, men her er nogle anbefalinger, som du bør reagere på lige nu.

  • Afklar om du er omfattet producentansvaret. Kik præsentationen igennem og kik eventuelt på Miljøstyrelsens og Vanas hjemmeside – link er forneden.
  • Er du omfattet, skal du sikre en registrering af de omfattede emballagemængder forventet af sat på det danske marked i 2024. Registreringen skal ske inden 31. august 2024 hos Dansk Producentansvar - Datacenter for cirkulær økonomi
  • Er du omfattet - afklar om mængderne er under 8 ton om året. Hvis dette er tilfældet, er registreringen mere enkel.
  • Er virksomhed er en mikrovirksomhed, så afklar forpligtelserne til dette. Her kan der være overdraget til din leverandør, så afklar med denne, om I er enige.
  • Vend eventuelle tvivlsomme spørgsmål med din brancheforening.
  • Er din virksomhed producentansvarlig kan man melde sig ind i en kollektivordning, som overtager jeres ansvar og holder dig opdateret på reglerne.

 

Du kan kan læse mere nedenfor - i DRC tidligere artikel, vedhæftede præsentation for webinaret og links til Vana og Miljøstyrelsen, hvornår og hvordan din virksomhed er omfattet producentansvaret. Husk at det er virksomheder, der selv har pligten til at holde sig orienteret om reglerne.

Forside | Vana

Emballage - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Værd at vide om udvidet producentansvar på emballage | DRC (thehost.dk)

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.