Vælg en side

Krav forældes som hovedregel efter 3 år. Når en kunder løber fra regningen efter et restaurantbesøg eller ikke betaler for et selskabsarrangement eller lignende, har du et krav mod kunden. Dette krav bliver som udgangspunkt forældet 3 år efter, du kunne kræve, at kunden betalte. Hvis forældelsesfristen overskrides, kan du ikke længere kræve, at kunden betaler regningen.

Forældelsesfristen løber fra forfaldsdatoen, der anses for værende det tidligste tidspunkt, hvor beløbet kunne kræves betalt af kunden. Det er derfor ikke muligt at udskyde forfaldsdatoen ved eksempelvis at vente med at udstede en faktura.

Hvis forældelsesfristen overskrides, kan du ikke længere kræve, at du kunden regningen.