Vælg en side

Arbejdsgiver kan nu kræve at medarbejdere skal vise coronapas og lade sig teste

25. november, 2021Politik

 

For at mindske risikoen for at coronasmitten spreder sig på arbejdspladsen, kan arbejdsgiver fra fredag midnat d. 26.11.2021 kræve, at ansatte viser coronapas samt lader sig teste og oplyser testens resultat, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Som et nyt element vil arbejdsgivere desuden få adgang til at pålægge medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at selvtesten er CE-godkendt og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

Orientering af medarbejderrepræsentanter mm.
Det er et krav, at information om virksomhedens brug af pålæg om coronapas eller test efter loven skal tilgå medarbejderne via eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, samt at samarbejdsudvalget høres.

Det er væsentligt, at man som arbejdsgiver tager beslutning om praktikken, herunder om der vil være tjek ved indgang, stikprøvekontrol eller andet, samt hvem i organisationen der foretager kontrollen.

Det anbefales at medarbejderne orienteres skriftligt via intranet, fællesbesked eller mail.

Forevisning af coronapas
Arbejdsgiveren skal efter loven skriftligt informere de berørte medarbejdere om, at de vil blive pålagt forevisning af coronapas, og arbejdsgiveren skal samtidig anføre begrundelsen herfor. Det er en tilstrækkelig begrundelse, at covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Hvis pålægget om forevisning af coronapas indebærer, at medarbejderen skal testes for covid-19, fx fordi medarbejderen ikke er vaccineret, finder reglerne om pålæg om coronatest anvendelse. Saglighedskravet vil i denne situation anses for opfyldt, da coronatesten er afledt af pålægget om forevisning af coronapas.

Pålæg om covid-19 test
Arbejdsgiveren skal skriftligt informere medarbejderen om, at denne pålægges at blive testet for covid-19 samt angive en begrundelse for pålægget. Et pålæg om test skal tjene et konkret formål og være proportionalt, ligesom det ikke må være til unødig ulempe for medarbejderen.

Arbejdsgiveren har ligeledes ret til at pålægge en medarbejder hurtigst muligt at oplyse om resultatet af en test samt tidspunktet for testen, hvis medarbejderen er testet positiv for covid-19. Oplysningspligten kan pålægges både i situationer, hvor testen er pålagt, og hvor en test tages af medarbejderen af egen drift uden et forudgående arbejdsgiverpålæg.

Arbejdsgiver kan desuden pålægge medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen. Det forudsættes, at selvtesten er CE-godkendt og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

Ansættelsesretlige sanktioner
En medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller et pålæg om test, vil kunne blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner, fx en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller opsigelse/bortvisning.

Bemærk at medarbejdere kan dog kun pålægges sanktioner, såfremt de er blevet skriftligt informeret om, at sådanne sanktioner kan blive anvendt. Ligeledes vil medarbejdere, der ikke opfylder oplysningspligten i forbindelse med resultatet af en positiv test, kunne pålægges ansættelsesretlige sanktioner.

En medarbejder, der pålægges at lade sig teste, uden at arbejdsgiveren overholder betingelserne herfor, kan tilkendes en godtgørelse.

Vil du vide mere om

vores arbejde?