Vælg en side

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag udskydes

13. juni, 2023Branchen // Jura

Betalingsfristerne i juli og august 2023 for A-skat og am-bidrag udskydes. Betalingsfristerne er ifølge af Folketingets vedtagelse af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og am-bidrag på grund af de højere energiafgifter og pres på likviditeten. Loftet for udbetalingsgrænsen på Skattekontoen bliver ikke hævet i forbindelse med udskydelsen.

Hvis virksomheden ikke ønsker at gøre brug af de udskudte frister
Hvis virksomheden ikke ønsker at gøre brug af den udskudte frist, er det vigtigt at være opmærksom på, at betalingen skal ske senest ved udløbet af den oprindelige frist. Virksomheder, der ønsker at betale i perioden mellem den oprindelige frist og den udskudte frist, skal skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv.

Vær særligt opmærksom på din betalingsordning
En virksomhed kan ikke øremærke indbetaling til bestemte poster på Skattekontoen. En indbetaling vil blive brugt til eventuelle poster med betalingsfrist forud for de udskudte frister. Det gælder også en eller flere kommende rater i en betalingsordning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden orienterer sig på Skattekontoen før indbetalingen.

Virksomheder tilmeldt LetLøn
Hvis virksomheden er tilmeldt LetLøn, skal virksomheden betale, som den plejer. Ønsker virksomheden at indbetale før den udskudte frist, kan den få en betalingslinje ved at skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag udskydes som følgende:

 

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

·        Betalingsfristen 10. juli 2023 er udskudt til 31. oktober 2023

·        Betalingsfristen 10. august 2023 er udskudt til 12. februar 2024

Store virksomheder

·     Betalingsfristen 31. juli 2023 er udskudt til 10. november 2023

·     Betalingsfristen 31. august 2023 er udskudt til 29. februar 2024

 

Fristerne for indberetning er ikke ændret.

Virksomheden kan se sit registreringsbevis på skat.dk/tastselverhverv under Profil og afregne som SMV eller som stor virksomhed.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.