Vælg en side

Coronapas på arbejdspladsen efter den 1. februar

30. januar, 2022Politik

Tirsdag den 1. februar 2022 betragtes covid-19 ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og dermed giver lovgivningen ikke en generel adgang for arbejdsgivere til at se medarbejderes coronapas.

Loven om coronapas og test gælder ifølge ordlyden til og med den 4. februar 2022. Det forventes dog, at Beskæftigelsesministeriet ophæver loven pr. 1. februar 2022. Kravet om at medarbejdere skal fremvise coronapas gælder dog under alle omstændigheder alene så længe, at covid-19 er en samfundskritisk sygdom. Der kan dog være muligheder i henhold til ledelsesretten.

Ledelsesretten indebærer blandt andet, at en arbejdsgiver kan fastsætte hvilke retningslinjer, der skal være for medarbejderne på arbejdspladsen. En virksomhed vil fx kunne kræve at se medarbejderes coronapas, hvis det er begrundet i hensynet til at begrænse en aktuel af smitte med covid-19 på arbejdspladsen af driftsmæssige hensyn eller af arbejdsmiljøhensyn.

Virksomheder kan dog ikke indføre et generelt krav om coronapas, som gælder alle virksomhedens medarbejderkategorier, ud fra et hensyn om at være på forkant med et potentielt smitteudbrud blandt medarbejderne.

Krav om test
Som nævnt ovenfor er det betydeligt usikkert, om testloven finder anvendelse fra den 1. februar 2022. Når loven ophæves, vil et pålæg om test skulle vurderes indenfor rammerne af ledelsesretten og helbredsoplysningsloven. Rammerne for at pålægge test efter helbredsoplysningsloven vil være meget begrænsede. En alternativ mulighed kunne være en opfordring til frivilligt at lade sig teste, eventuelt ved at virksomheden stiller selvtest til rådighed.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.