Vælg en side

Håndtering af RESTRIKTIONER i restaurations- og hotelbranchen

SPØRGSMÅL OG SVAR IFM. CORONARESTRIKTIONER

DRC besvarer alle dine spørgsmål om coronarestriktioner. Senest opdateret den 19. januar 2022.

FREMVISNING AF CORONAPAS I RESTAURATIONS- OG HOTELBRANCHEN

Coronapasset skal fremvises på indendørsserveringssteder såsom restauranter og cafeer mm. (gælder ikke takeaway-steder mm.)

Coronapasset skal fremvises af personer fra 15 år.

Der vil gælde en række undtagelser til kravet om coronapas, herunder for personer, der kan fremvise dokumentation fra et borgerservicecenter for at være undtaget test, samt for deltagere i politiske møder, valghandlinger mv. Coronapas gælder dermed heller ikke for udendørsservering - med mindre der er tale om et arrangement med over 1000 deltagere.

 

GYLDIGT CORONAPAS

 

Coronapas er gyldigt, hvis man er vaccineret, har et negativt testsvar (PCR eller lyntest/antigen) eller har været smittet med COVID-19 inden for de seneste seks måneder.

Coronapasset er gyldigt, hvis man er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for mindst 14 og højst 42 dage siden.

Man har også gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der er højst 72 timer gammel eller en hurtigtest, der er højst 48 timer gammel.

Tidligere smitte giver også gyldigt coronapas – men varigheden af immunitet er nedsat, så tidligere smitte fremover giver gyldigt coronapas fra 14 dage efter en positiv PCR-test til 6 måneder efter.

Link til bekendtgørelse HER
Link til skiltning HER

 

LUKKEDE AKTIVITETER

  • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende. Ved vurderingen af om 1. pkt. finder anvendelse, skal der bl.a. lægges vægt på, om der kun er få siddepladser, om der er dansegulv, om hovedaktiviteten ikke er salg af mad.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives spillehaller, kasinoer, lege- og badelande.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messer. Ved vurderingen af, om der er tale om en messe, skal der bl.a. lægges vægt på, at der er tale om en aktivitet, hvor flere besøgende eller deltagere går rundt og besøger forskellige adskilte udstillingsstande, hvor der fremvises varer, genstande, tjenesteydelser m.v. inden for et bestemt tema, uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere.
  • Forsamlingshuse, selskabslokaler og lignende, der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage. Selskaber lokaler i tilknytning til et serveringsted må gerne holde åbent.

Læs bekendtgørelsen HER

 

MUNDBIND OG VISIR

På serveringssteder og skal ansatte, der har kundekontakt, have mundbind eller visir på, uanset om de har gyldigt coronapas.

Der er generelt krav om mundbind eller visir for stående gæster, herunder i take-awaysteder, liberale personrelaterede serviceerhverv og fællesområder på hoteller, vandrehjem og lignende.

 

LUKKETIDER

Serveringssteder herunder restauranter og barer skal lukke kl. 23-05 med sidste udskænkning kl. 22. I samme periode er der forbud mod salg af alkohol i detailhandlen

Se vejledning HER

 

AREALKRAV

Der er indendørs arealkrav på 2 kvadratmeter pr. gæst for siddende gæster og 4 kvadratmeter for stående.

 

PRIVATE ARRANGEMENTER

Private arrangementer uden for eget hjem, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende arrangementer skal holdes inden for rammerne af reglerne for serveringsstederne, herunder med lukketid kl. 23.

 

Plakater og andet Informationsmateriale

Krav om opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen samt krav om håndsprit på serveringssteder.

Her kan du frit downloade plakater og andet informationsmateriale om corona, anbefalinger og retningslinjer:

Hold dig opdateret HER
Link til bekendtgørelse HER
Link til materiale og skiltning HER
Link til plakat med 'max antal besøgende' HER

 

SPØRGSMÅL OG SVAR OM CORONARESTRIKTIONER

1) Omfatter lukningen fra 23.00-05 også i, hvor der kan købes takeaway (dog ikke alkohol i tidsrummet 22.00-05.00)?

Der må serveres mad og drikkevarer til indtagelse i lokalet frem til kl. 23, hvorefter der må holdes åbent for take-away. Der må ikke sælges drikkevarer med en alkoholvolumen på 1,2 eller derover i tidsrummet 22.00-05.00.

2) Må man have folk siddende efter kl. 23, hvis man stopper med udskænkning? Hvad med i lobbyer og receptioner?

Restauranter, barer mv. skal holde helt lukket mellem 23.00 og 05.00 og stoppe salg af alkohol fra kl. 22.00. Lobbyer, receptioner og lign. lokaler, hvor hovedformålet ikke er salg af mad, drikkevarer og tobak, må gerne holde åbent, men må i tidsrummet 23.00-05.00 ikke servere mad og drikkevarer til indtagelse på stedet.

3) Hvilke retningslinjer gælder for mundbind og visir i hotelreceptioner?

Der er krav om mundbind eller visir for kunder mv. på 12 år og derover i fællesområder på hoteller. Man kan som tidligere være fritaget for at skulle bære mundbind, og kravet gælder ikke, når man sidder eller ligger ned.

4) Skal personale bære mundbind eller visir på hoteller og serveringssteder, selvom de kan fremvise gyldigt coronapas?

Krav om mundbind eller visir på serveringssteder og fællesområder på hoteller gælder også for medarbejdere, der har kontakt til kunder, gæster, besøgende og lignende. Medarbejdere på serveringssteder skal bære mundbind, uanset de kan fremvise gyldigt coronapas. Alle øvrige medarbejdere (herunder personale i fællesområder på hoteller) kan fritages for at bære mundbind, hvis de kan fremvise gyldigt coronapas.

Kravet gælder dog ikke for medarbejdere, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil der alene er adgang for medarbejdere.

5) Hvilke restriktioner gælder for private arrangementer på serveringssteder (eksempelvis bryllupper, konfirmationer mv.)?

Der gælder ikke længere særlige undtagelser for bryllupper mv. Sådanne arrangementer på serveringssteder skal derfor holdes efter gældende retningslinjer for serveringssteder i øvrigt.

6) Betyder lukning af selskabslokaler, at alle fester, arrangementer, events mv. ikke kan gennemføres, uanset antal og tidspunkt?

Der kan uanset tidspunkt og antal deltagere ikke holdes arrangementer i selskabslokaler, forsamlingshuse og lignende, der skal holdes helt lukkede.

7) Hvis man har både selskabslokaler og en a la carte restaurant, må der i selskabslokalerne da holdes private arrangementer, blot man følger de øvrige retningslinjer for serveringssteder? Eller skal selskabet sidde i restauranten i stedet?

Selskabslokaler på serveringssteder er åbne. Selskabslokaler tilknyttet et serveringssted kan fortsat holde åbent, da disse vil blive betragtet som et serveringssted. Her vil der gælde de regler, som gælder for serveringssteder med lukketid kl. 23 og sidste udskænkning af alkohol kl. 22.00. Derudover vil der gælde krav om coronapas samt mundbind eller visir. Ansatte vil uanset om de har gyldigt coronapas skulle anvende mundbind eller visir.

8) Må der fortsat afholdes møder, og er der en begrænsning på disse i forhold til antal? Hvordan skelner man mellem møde og konference i denne sammenhæng?

Der er ikke meldt restriktioner ud mht. afholdelse af møder, og disse er derfor stadig tilladt. Arbejdsrelaterede møder og generalforsamlinger kan stadig afholdes. Det betyder, at hvis en arbejdsplads ønsker at holde et arbejdsrelateret møde i et mødelokale uden for arbejdspladsen, fx på et hotel, er dette ikke i strid med reglerne.

Der er ikke foretaget en afgrænsning mellem konferencer og møder i bekendtgørelsen, så der må foretages et skøn fra gang til gang, om der er tale om et møde eller en konference.

9) Må der afholdes kurser?

Der er ikke meldt restriktioner ud mht. afholdelse af kurser, og disse er derfor stadig tilladt.

11) Må spa og pools i hoteller holdes åbne?

Det er nu blevet bekræftet, at spaområder på f.eks. hoteller og i feriecentre kan holde åbent. Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas og mundbind eller visir. Svømmehaller er åbne. Badelande er tvangslukket.

12) Er der krav om mundbind eller visir i fitnesslokaler?

Ja, det er meldt ud, at der vil være krav om mundbind eller visir for besøgende mv. på 12 år og derover i fitnesslokaler.

13) Skal svømmehaller holdes lukket?

Nej, det er meldt ud, at der vil være krav om mundbind eller visir for besøgende mv. på 12 år og derover. Lege- og badelande skal holdes lukkede.

14) Kan man være fritaget for coronapas?

Ja, man kan stadig være fritaget – men denne gang er der krav om at kunne fremvise dokumentation herpå udstedt fra borgerservice.

15) Må arbejdsgiver stille krav om negativ test eller coronapas hos medarbejderne?

For at mindske risikoen for at coronasmitten spreder sig på arbejdspladsen, kan arbejdsgiver fra fredag midnat d. 26.11.2021 kræve, at ansatte viser coronapas samt lader sig teste og oplyser testens resultat, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Som et nyt element vil arbejdsgivere desuden få adgang til at pålægge medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at selvtesten er CE-godkendt og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. Se nærmere regelsæt HER

16) Skal der blot kontrolleres coronapas ved check-in på hotel, kro mv. – og dermed ikke ved hvert måltid?

Ja. DRC antager, at det - lige som sidst – er fyldestgørende, men vi følger op i styrelsen og ministeriet.

17) Skal alle spisende på serveringssteder fremvise Coronapas uanset antal, og uanset hvilket måltid der er tale om?

Ja, alle besøgende fra 15 år skal fremvise gyldigt coronapas på serveringssteder mv. De, der eventuelt er fritaget, skal vise dokumentation fra Borgerservice.

18) Hvordan skal vi forholde os til gæster, der har en positiv covid-test, der er under 14 dage gammel, men ikke længere har symptomer?

Man skal afvise gæsten, da coronapasset ikke er gyldigt.

19) Hvornår skal coronapasset tjekkes?

Kunder, gæster og lignende skal kunne fremvise coronapas ved første naturlige kontakt med personale, når de ankommer til et lokale eller udendørsareal. Passet skal blot være gyldigt ved ankomst/tjektidspunkt.