Vælg en side

Emballageguide

Pap/papir

Papir er et fladt fibermateriale, normalt lavet af træ, men der kan også anvendes andre fibre, som f.eks. bambus. Pap er et kraftigt papirmateriale normalt fremstillet af træfibre og med en vægt på over 600g/m². Pappets anvendelighed skyldes dets stivhed og holdbarhed. Den ses tit i sin rå form i takeaway-branchen som pizzabakker.

Bemærk, at denne emballagetype kan indeholde fluorerede stoffer. Fluorerede stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som er svære at nedbryde i miljøet, og som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er derfor en god ide at efterspørge ”uden tilførte fluorerede stoffer” eller ”without intentionally added fluorinated substances” hos emballageleverandøren.

Temperaturspænd

Pap/papir kan holde til temperaturer fra -20 til 90°C.

Gennemsigtighed

Pap/papir findes ikke i en klar/gennemsigtig version. Den findes dog i en version, hvor man godt kan se igennem den, men dette er nyt på markedet.

Evne til at holde på væske

Pap/papir kan ikke holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

Pap/papir kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

Pap/papir kan godt genanvendes, hvis det ikke har været i direkte forbindelse med madvarer. I så fald sorteres det som enten pap eller papir. Hvis det har været i direkte forbindelse med madvarer, kan det ikke genanvendes og skal sorteres som restaffald.

Vurdering

Materialet kan - når det har været i direkte kontakt med madvarer - ikke sorteres til genanvendelse og har derfor en genanvendelses-rating på 0.

Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 3, da kun små mængder ikke-fornybare ressourcer tabt.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering   Ikke mulighed for sortering
Rating Forklaring   Rating Forklaring
0 Kan ikke sorteres til genanvendelse   0 Stort tab af ikke-fornybare materialer
1     1 Moderat tab af ikke-fornybare materialer
2     2 Lille tab af ikke-fornybare materialer
3 Kan sorteres til genanvendelse   3 Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

Anbefalet certificering

FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti for træ fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidigt er FSC en garanti for, at skovdriften tager hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Læs mere om FSC-mærket her: https://dk.fsc.org/dk-dk

Læs mere

Du kan læse mere om pap/papir her: https://genanvend.mst.dk/tema/pap/