Vælg en side

En ny start – rekonstruktion og gældssanering

25. august, 2022Politik

 

Nedlukningen af samfundet medførte alvorlige økonomiske konsekvenser for mange, herunder restaurationsbranchen. Mange har befundet sig og befinder sig stadig på usikker grund. Nogen har været tvunget til at dreje nøglen om. Hjælpepakker, coronalån og genåbningen af samfundet har betydet, at andre kun akkurat er forblevet oven vande. Imidlertid truer tilbagebetalingen af coronalånene flere ellers levedygtige virksomheders eksistens. Blandt andet reglerne om rekonstruktion har imidlertid til formål at medvirke til, at disse virksomheder kan videreføres frem for at erklæres konkurs.


Hvad er en rekonstruktion?
En rekonstruktion er et forsøg på at få en virksomhed tilbage på rette økonomiske spor. Efter en rekonstruktion kan en nødlidende (insolvent) virksomhed blive levedygtig (solvent) igen. Dette kan f.eks. ske ved at sælge de levedygtige dele af virksomheden fra (som så kan leve videre i en ny virksomhedsskal), alternativt ved at opnå en samlet nedsættelse af virksomhedens gæld og/eller en udsættelse med betalingen af gælden – i alle tilfælde skal dette – hvis rekonstruktionsreglerne benyttes – vedtages blandt et flertal af kreditorerne og stadfæstes af skifteretten. Såfremt virksomheden ikke kan reddes, vil virksomheden i udgangspunktet blive taget under konkursbehandling.


En håndsrækning til levedygtige virksomheder
Konkursrådet fremsatte 1. februar 2022 forslag om en række ændringer/lempelser til reglerne om rekonstruktion. Lovforslaget er nu vedtaget af Folketinget og loven trådte i kraft den 17. juli 2022.

Formålet med ændringerne er at forbedre mulighederne for at videreføre levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder og bidrage til en mere smidig rekonstruktionsbehandling. Ændringen af rekonstruktionsreglerne er med andre ord en håndsrækning til levedygtige virksomheder med ondt i økonomien.

Ved ændringerne af rekonstruktionsreglerne er der som noget nyt skabt en forebyggende ramme for rekonstruktionen.

For det første skal der skabes tidligere varslingsmekanismer, som kan være med til at hjælpe virksomheder til at erkende, at de er i økonomiske vanskeligheder. I den forbindelse er det forventningen, at Early Warning skal spille en vigtig rolle. Early Warning er en samling af konsulenter og frivillige, som kan yde hjælp til virksomheder i problemer (eller hvor det kan forudses, at der vil blive problemer). Læs mere om Early Warning - det er gratis og fortroligt.
For det andet åbner ændringen af reglerne mulighed for at kunne anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling. Regelændringen betyder, at den nødlidende virksomhed kan påbegynde en forebyggende rekonstruktionsbehandlingen, inden virksomheden reelt bliver insolvent – der skal blot være en sandsynlighed for insolvens.

En forebyggende rekonstruktion kan principielt indledes uden orientering af kreditorer og samarbejdspartnere, der først skal orienteres, når virksomheden fremsætter et egentlig rekonstruktionsforslag. Imidlertid beskytter ordningen ikke mod kreditorernes forsøg på at inddrive deres tilgodehavender. Ved den forebyggende rekonstruktionsbehandling udpeges som udgangspunkt hverken rekonstruktør eller regnskabskyndig tillidsmand, men virksomheden kan dog anmode om, at disse udpeges (ligesom det formentlig vil være et krav fra banker eller andre betydende kreditorer). Oftest vil det være relevant og nødvendigt at søge rådgivning hos en advokat omkring mulighederne, men den indledende dialog kan sagtens foregå via henvendelse til Early Warning.

Formålet med de nye og til dels lempeligere regler er, at de samlet set vil skulle lette rekonstruktionsprocessen og formentlig (forhåbentlig) vil føre til flere vellykkede rekonstruktioner af overlevelsesdygtige virksomheder.


Men hvad nu hvis det ikke lykkes at rekonstruere?
Hvis en virksomhed er drevet i personlig regi (eller der hæftes personligt for en væsentlig del af gælden), vil det være muligt at søge om gældssanering. Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter gæld eller hvor gælden principielt helt kan bortfalde.

Det er dog blandt andet en betingelse for at få gældssanering, at gælden hovedsageligt er opstået i forbindelse med virksomhedsdrift (i modsætning til forbrugsgæld), og at virksomheden i øvrigt findes at have været drevet på en forsvarlig måde. Nye tilpassede regler omkring gældssanering er ligeledes trådt i kraft pr. 17. juli 2022. Reglerne betyder blandt andet, at det fremadrettet er muligt at blive gældssaneret med en afdragsperiode på 3 år såvel i forbindelse med en konkurs, og hvor der ikke har været en forudgående konkurs.


Erfaring og ekspertise i rekonstruktion, konkursbehandling og nødlidende virksomheder
Hos Horten er der et team af erfarne medarbejdere, som kan håndtere og afveje de juridiske og kommercielle interesser, der er på spil, når virksomheder er i krise eller har behov for at tilpasse og planlægge deres forretning.

Horten yder juridisk rådgivning til virksomheder og rådgiver om blandt andet rekonstruktions- og konkursbehandling samt i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber.

Kontakt advokat Claus Steen Hansen (csh@horten.dk) eller en af de andre erfarne medarbejdere hos Horten, hvis du vil vide mere om mulighederne.

 

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?