Vælg en side

En ny start – rekonstruktion og gældssanering

31. maj, 2022Blog

Nedlukningen af samfundet medførte alvorlige økonomiske konsekvenser for mange, og især hotel- og restaurationsbranchen. Mange befinder sig stadig på usikker grund, bl.a. på grund af tilbagebetalingen af coronalånene. En mulig ændring af rekonstruktionsreglerne samt regler omkring gældssanering kan dog være med til at skabe en forebyggende ramme for nødlidende virksomheder.

Konkursrådet fremsatte 1. februar i år et forslag om en række ændringer til reglerne om rekonstruktion, og det forventes, at regeringen fremsætter et lovforslag i juni 2022, der følger ændringsforslagene fra konkursrådet. Ikrafttrædelsesdatoen er i henhold til betænkningen senest 17. juli 2022.

Formålet med ændringerne er at forbedre mulighederne for at videreføre levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder og bidrage til en mere smidig rekonstruktionsbehandling. 

For det første skal der skabes tidligere varslingsmekanismer, som kan være med til at hjælpe virksomheder til at erkende, at de er i økonomiske vanskeligheder. I den forbindelse er det blandt andet planen, at Early Warning skal spille en vigtig rolle. Early Warning er en samling af konsulenter og frivillge, som kan yde hjælp til virksomheder i problemer. Læs mere her: www.earlywarning.dk.

For det andet åbner ændringen af reglerne mulighed for at kunne anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling, som betyder, at den nødlidende virksomhed kan påbegynde en forebyggende rekonstruktionsbehandling, inden virksomheden reelt bliver insolvent. 

Hvis det ikke lykkes at rekonstruere
Virksomheder, der er drevet i personlig regi, eller hvor der hæftes personligt for en væsentlig del af gælden, kan søge om gældssanering. Det er dog blandt andet en betingelse for at få gældssanering, at gælden hovedsageligt er opstået i forbindelse med virksomhedsdrift (i modsætning til forbrugsgæld), og at virksomheden i øvrigt findes at have været drevet på en forsvarlig måde.

Det forventes, at de nye regler omkring gældssanering ligeledes træder i kraft den 17. juli 2022. Bliver det tilfældet, vil det fremadrettet være muligt at blive gældssaneret med en afdragsperiode på 3 år såvel i forbindelse med en konkurs, og hvor der ikke har været en forudgående konkurs.

Erfaring og ekspertise i rekonstruktion, konkursbehandling og nødlidende virksomheder
Hos Horten er der et team af erfarne medarbejdere, som kan håndtere og afveje de juridiske og kommercielle interesser, der er på spil, når virksomheder er i krise eller har behov for at tilpasse og planlægge deres forretning.

Kontakt advokat Claus Steen Hansen (csh@horten.dk) eller en af de andre erfarne medarbejdere hos Horten (www.horten.dk), hvis du vil vide mere om mulighederne.

Du er også velkommen til at kontakte DRC's sekretariat, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Du kan skrive til os på drc@thehost.dk.

Vil du vide mere om

vores arbejde?