Vælg en side

Er kontakten til kommunen gået i hårdknude?

23. februar, 2024Branchen // Politik

Er du utilfreds med kommunens behandling af dig eller din sag, så kan du klage til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har fokus på din retssikkerhed og kan hjælpe med at løsne de knuder, der kan være i din sag.

Borgerrådgiveren er blandt andet etableret for at styrke dialogen mellem virksomheder og Københavns Kommune og sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og virksomhedsbetjening. Hvis I som virksomhed er utilfredse med kommunens sagsbehandling, skal I i første omgang henvende jer det sted i kommunen, hvor sagen bliver behandlet, for at få problemet løst eller klage. Får I ikke svar, eller er I utilfredse med svaret, kan I henvende jer til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og politiske udvalg.

Hos Borgerrådgiveren kan virksomheder:

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og udførelsen af praktiske opgaver
  • få hjælp til at komme videre med en klage ved oplevet diskrimination i kommunen
  • få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen og evt. få hjælp til at sikre en korrekt proces for afgørelsen i forhold til partshøring, begrundelse mv.
  • få information og rådgivning om klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle dem
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

  • kommunens afgørelser (fx afslag på en ydelse eller et pålagt gebyr)
  • de politiske beslutninger (fx om serviceniveauet i kommunen)
  • ansættelsesforhold i kommunen
  • forhold, som andre klageinstanser tager sig af (det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene)

 

Kontakt Borgerrådgiveren her: Borgerrådgiveren | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.