Vælg en side

ESG

EMBALLAGENETVÆRK

 

Emballagenetværket er for alle interessenter, der ønsker at nedbringe brugen af engangsemballager, og søger viden og indsigt om emballage og er indstillet på at drøfte udfordringer, problemer og mulige løsninger vedrørende emballage.

Relevante spørgsmål på dagsorden er:

  • Hvordan kan vi på tværs af interesserenter pege på muligheder for at nedbringe brugen af engangsemballage i Danmark, særligt takeaway-emballage.
  • Hvordan kan man teste løsninger på et cirkulært system, hvor emballage bliver indsamlet, vasket og genbrugt? Og hvad sker der på politisk niveau? Både kommunalt, landspolitisk og i EU?

Det er netværkets ambition at arbejde for en fælles national infrastruktur på takeaway- genbrugsemballage.

Netværket opfordrer til, at der indsamles viden og løsninger fra hele værdikæden som producenter, detailsektoren, udbydere af genbrugsløsninger, restauranter og cafeer og ikke mindst forbrugere, så vi kan sikre den bedst mulige løsning, når vi skal omstille os fra engangs- til genbrugsemballager.

Genbrug handler mere om et fungerende system, end om den enkelte emballage, og samtidigt er det essentielt, at erhvervslivet, som caféer, restauranter og resten af detailsektoren, der gør brug af take away-emballage, bliver inddraget i den fremtidige løsning for et realistisk genbrugssystem.

Emballagenetværket består af NGO’er, brancherepræsentanter, kommunale repræsentanter, restauratører og virksomheder, som kan levere løsninger på genbrugelig emballage.

Netværksmøderne planlægges af en styregruppe bestående af en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change, New Loop og DRC.

Netværket er gratis og alle er velkomne.