Vælg en side

Event om ansvarlig brug af ressourcer

12. april, 2024Bæredygtighed // Branchen

English version below

Den 24.-25. april 2024 afholder LOOP Forum for tredje gang Nordens førende B-to-B event med fokus på Ansvarligt Brug af Ressourcer - i Lokomotivværkstedet i København.

I samarbejde med mere end 150 partnere bringer LOOP Forum dig dybdegående viden og innovative løsninger til, hvordan man fremmer bæredygtig forandring - og bedst af alt, det er GRATIS at deltage!

Et intensivt to-dages program med 5 scener vil give dig dybdegående indsigt i cirkulære økonomi på tværs af brancher og værdikæder.

Du får:

  • Praktisk indsigt: EU-reguleringer såsom: CSRD, Digitalt Produktpas, EU-Taksonomi, Udvidet Producentansvar, ESPR – Ecodesign forordningen for Bæredygtige Produkter
  • Oplæg, seminarer og paneldebatter om: Sund økonomisk vækst, digitalisering og AI som drivkraft for cirkulær økonomi, affaldsforebyggelse, biodiversitet, investering og finansiering af en cirkulær omstilling med mere…
  • Pitching-sessions med innovative cirkulære løsninger fra cirkulære frontløbere fra hele Nordeuropa
  • Inspirerende internationale keynotes, der adresserer tilstanden af vores klima, miljøet og behovet for bæredygtig forandring.
  • Nye forretningsmuligheder, inspiration, netværk og matchmaking med over 3000 deltagere

På tværs af industrier og lande samler LOOP Forum virksomheder, startups, investorer, beslutningstagere, offentlige myndigheder, universiteter og brancheforeninger for at bringe løsninger, innovative forretningsmodeller, cirkulære værdikæder og ny viden frem i lyset.

Cirkulær økonomi er udpeget som en af de mest centrale aspekter af EU's grønne aftale. For at bremse klimaforandringerne, reducere emissioner og genoprette naturen - er ansvarlig brug af ressourcer den mest effektive måde. Men vi er nødt til at gentænke, hvordan vi bruger vi ressourcer og materialer og ændre vores traditionelle lineære måde at designe, producere og forbruge varer og produkter på.

Denne omstilling kræver innovative og tværsektorielle samarbejder, nye løsninger og teknologier, inspiration, netværk og matchmaking - og alt dette kan du finde på LOOP Forum.

Læs mere om eventet og tilmeld dig gratis på www.loopforum.dk

On 24-25 April 2024 LOOP Forum – the leading Nordic business event focusing on Responsible Use of Resources - will take place in Copenhagen.

In collaboration with more than 150 partners, LOOP Forum brings you in-depth knowledge and innovative solutions on HOW to drive sustainable change – and best of all, it’s FREE TO ATTEND!

An intensive two-day program with 5 stages will give you a deep dive into circular economy practices across industries and value chains with:

  • Practical insights on: EU regulations such as: CSRD, Digital Product Passport, EU Taxonomy, Extendend Producer Responsibility, ESPR - Ecodesign for Sustainable Products Regulation
  • Talks, seminars, and panel sessions about: Healthy Economic Growth, digitalization and AI as circular economy drivers, preventing waste, biodiversity, financing a circular transition.
  • Pitching sessions with innovative circular solutions from circular frontrunners from across Northern Europe
  • Inspiring international Keynotes addressing the state of our climate, environment and the desperate need for sustainable change.

On the floor you will meet and engage with companies and organizations that can help you in your transition.

Circular economy is designated as one of the most central aspects of the EU’s Green Deal. To fight climate change, reduce emissions and regenerate nature – responsible use of resources is the most efficient way. But we need to rethink how we use our resources and materials and change our tradition linear way of designing, producing and consuming goods and products.

This transition calls for cross-border and cross-sectorial collaboration, new solutions and technologies, inspiration, networking and matchmaking – and you can find all that at this joint and unique event.

Learn more and register for FREE TICKETS at www.loopforum.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.