Vælg en side

Webinar om fornyelse af branchens overenskomster

Online

En stor del af de gældende overenskomster i branchen udløb 1. marts 2023. De nye overenskomster er nu forhandlet på plads, hvorfor vi vil gennemgå de ændringer overenskomstaftalerne medfører. Da overenskomsterne fortsat mangler at blive endeligt vedtaget ved afstemning, udskydes kurset såfremt dette ikke er faldet på plads inden den fastsatte dato Ved chefkonsulent Emma […]

Gratis