Vælg en side

Fødevarestyrelsen starter to kontrolkampagner i juli: Fiskeparasitter og Import af sammensatte fødevarer

8. juli, 2022Fødevarer

 

Fiskegrossister, detailfiskehandlere, restauranter og institutionskøkkener kan få kontrol af den visuelle undersøgelse og frysebehandlingen af fisk. Mens virksomheder som importerer sammensatte fødevarer fra lande uden for EU, kan få kontrol og vejledning på området.

Fiskeparasitter
Fødevarestyrelsen vil med kampagnen kontrollere om fisk og fiskevarer, underkastes den fornødne visuelle kontrol for parasitter i alle handelsled. De vil også kontrollere om fisk og fiskevarer, der ikke skal varmebehandles, får den frysebehandling, der er tilstrækkelig til at eliminere fiskeparasitter. Visse fiskeparasitter kan leve i mennesker og give forskellige skader i kroppen og allergi overfor fiskeparasitten.

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om:

  • den visuelle undersøgelse af de rensede fisk i bughulen i forbindelse med udtagningen af indvolde og afvaskningen af fisken,
  • den visuelle undersøgelse af udskæringer af fisk og fiskefileter,
  • frysebehandling af fisk og fiskevarer, der skal spises rå, eller er marineret, saltet, koldrøget eller på anden måde behandlet uden at behandlingen har været tilstrækkelig til at dræbe levedygtige parasitter.

Både detailfiskehandlere, engros fiskevirksomheder, restauranter og institutionskøkkener er målgruppen for kampagnen.

Læs mere om kontrolkampagnen Fiskeparasitter- Kontrolkampagne 2022 & i afsnit 69. Parasitter i fiskevarer i Hygiejnevejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Import af sammensatte fødevarer fra tredjelande
Sammensatte produkter er fødevarer, som indeholder både vegetabilske og forarbejdede animalske ingredienser. Det er den animalske del i produktet, som kan udgøre en risiko for dyre- og folkesundheden i EU. Der er derfor nogle regler, som skal overholdes, når man importerer sammensatte produkter fra lande uden for EU.

Formålet med kampagnen er, at

  • kontrollere og vejlede om import af sammensatte produkter,
  • øge importørernes kendskab til nye regler fra 2021,
  • sikre korrekt registrering af importørerne hos Fødevarestyrelsen.

Det er både store og små virksomheder, der kan få besøg fra Fødevarestyrelsen.

Læs mere om kontrolkampagnen 3. landes import af sammensatte fødevarer - Kontrolkampagne 2022 på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Find svar på mange spørgsmål vedrørende import af sammensatte fødevarer i Import of composite products into the EU - Qestions & Answers på EU Kommissionens hjemmeside.

Vil du vide mere om

vores arbejde?