Vælg en side

Fødevarestyrelsens nye kontrolkampagne om norovirus (roskildesyge)

17. april, 2023Branchen // Fødevarer

Er dine medarbejdere rustet på til at svare på spørgsmål om symptomer og smittemuligheder for norovirus? Fødevarestyrelsen lancerer en ny kontrolkampagne fra april, der fokuserer på fødevarevirksomheders instruktion af medarbejdere om norovirus, også kendt som roskildesyge.

Kampagnen vil kontrollere, om medarbejderne har kendskab til symptomer og smittemuligheder med norovirus, om virksomhederne har passende instruktion, arbejdsgange og adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder forholdsregler for køkkenpersonale, der er bærer af sygdommen eller har plejet syge familiemedlemmer med symptomer på norovirus. Derudover vil kampagnen også fokusere på virksomhedernes arbejdsgange for "nulstilling" af køkken samt hygiejniske håndvaskeforhold og -arbejdsgange.

Tidligere kontrolkampagner om norovirus har vist, at der er udfordringer med procedurer for sygefravær, nulstilling af køkkenet ved smitterisiko, kendskab til smitteveje og sygdomsforløb for norovirus, samt løbende instruktionsforløb. Det er vigtigt for fødevarevirksomheder at være opmærksomme på smittekilder og vejlede deres medarbejdere om norovirus og personlig hygiejne, da virusset er ekstremt smitsomt og kan sprede sig med meget få viruspartikler.

Fødevarevirksomheder er forpligtet til at overholde hygiejneregler, herunder regler for hygiejne, håndvask og rengøring, for at sikre fødevaresikkerheden. Få et overblikket over Vejledning om fødevarehygiejne på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Læs mere om kontrolkampagnen Instruktion af medarbejdere vedr. norovirus på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.