Vælg en side

Fødevarestyrelsens særlige fokuspunkter og kontrolkampanger i 2023

20. februar, 2023Branchen // Fødevarer

Fødevarestyrelsen udfører i år kontrolkampagner med særligt fokus på blandt andet bekæmpelse af svindel på fødevareområdet, sukkerprint til kager og drinks, og om du har indberettet tidligere års smileyer (kontrolrapporter) korrekt. Få et overblik over fødevarestyrelsens fokuspunkter for 2023 her.

Fødevarestyrelsen udfører igen i år deres almindelige kontrol, men med særligt fokus på nogle områder fremfor andre. Udførelsen af kampagnebesøgende kan forgå ved det ordinære kontrolbesøg eller som særskilt besøg.

Blandt andet vil der i år være fokus på virksomheder med dårlige smileyer. Hos danske fødevarevirksomheder ser man hovedsageligt en glad smiley efter fødevarekontrol. I 2021 endte over 80 % af alle kontrolbesøg med en glad smiley. Men hos enkelte virksomheder kan man se en tendens til at få den ikke-glade smiley igen og igen. Disse virksomheder kan ende i fødevarestyrelsens ”sorte bog” og få kategorien - Virksomheder med Dårlig Regelefterlevelse (VDR) – hvor 3 af de sidste 4 smileys ikke er glade. Fødevarestyrelsen fokuserer i år på at vejlede virksomhederne til at kommer tilbage på sporet og få den glade smiley.

Fødevarestyrelsen vil også have fokus på indberetning og flow i autoriserede fødevarevirksomheder. Det betyder, at de vil kontrollere om virksomhedens autorisation og risikoanalyse er dækkende for virksomhedens aktiviteter, indretning og varesortiment. Herudover vil de tjekke det hygiejniske flow af vare og personale og om virksomheden har de nødvendige og skiftelige gode arbejdsgange ift. Krydsforurening/kontaminering.

Se alle kampagnerne herunder:

OPSON XII – fokus på svindel

Fermentering af pølser i detail

Kontrol af berigede fødevarer

Sukkerprint til kager og cocktails

Anprisning af økologi mv. i ikke-økologikontrollerede detailvirksomheder

Virksomheder med dårlig regelefterlevelse -overtrædelsens karakter

Instruktion af medarbejdere vedr. norovirus

Kontrol af fødevarekædeoplysninger

Datadrevet og målrettet kontrol af VDR-boblere

Import fra tredjelande af sammensatte produkter 

Hvordan linker virksomheder til findsmiley.dk?

Kontrol og vejledning af virksomheder, der modtager overskudsmad – donerede fødevarer

Kontrol af økologisk mængderegnskab på svineslagterier/små slagtehuse og i økologiske grise

Indretning og flow i autoriserede fødevarevirksomheder

Primærproducentens direkte levering til den endelige forbruger og lokale detailvirksomheder og ægpakkerier

Pesticidrester i importerede fødevarer

Håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomheder med produktion i engrosleddet

 

Læs mere på fødevarestyrelens hjemmeside.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?