Vælg en side

Forbud mod at spørge om oplysninger om en jobansøgers alder

19. april, 2022Jura // Politik

Folketinget har vedtaget en lovændring, der gør, at arbejdsgivere pr. 1. juli ikke længere må anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af en jobansøgning.

På nuværende tidspunkt må en arbejdsgiver gerne anmode om information om en ansøgers alder i forbindelse med ansøgningsprocessen. Det er dog i strid med forskelsbehandlingsloven, hvis arbejdsgiver forskelsbehandler medarbejdere eller ansøgere til ledige stillinger på baggrund af deres alder, lige som det ikke ved annoncering må angives, at man foretrækker eller ikke ønsker en medarbejder med en særlig alder.

På trods af at det er i strid med loven, hvis arbejdsgiver lægger vægt på alder, når en ledig stilling skal besættes, oplever ledige seniorer at blive valgt fra på grund af deres alder, når virksomhederne foretager de indledende screeninger af jobansøgningerne. Dette vil man forsøge at gøre op med ved vedtagelsen af denne lovændring.

Lovændringen får ikke nogen betydning for forskelsbehandlingslovens eksisterende undtagelser til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Hvis man fx er omfattet af en kollektiv overenskomst, der fastsætter forskellige lønninger afhængig af alder, vil disse således stadig være gyldige.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.