Vælg en side

Google Analytics er ikke længere lovligt, siger Datatilsynet

18. november, 2022Branchen // Jura

I slutningen af september 2022 slog Datatilsynet fast, at statistikværktøjet fra Google – Google Analytics - ikke længere kan benyttes lovligt uden videre.

Datatilsynet er af den opfattelse, at der sker en overførsel af personoplysninger til USA ved brug af Google Analytics som statistikværktøj. Det er efter GDPR-reglerne ikke tilladt at overføre personoplysninger til usikre 3. lande udenfor EU. Kun lande som EU har vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er undtaget fra forbuddet.

USA har indtil juli 2020 været omfattet af undtagelsen, men det blev i juli 2022 af EU-domstolen slået fast, at værktøjet ikke kan benyttes uden, at virksomheder har et overførselsgrundlag samt supplerende yderligere foranstaltninger. Disse foranstaltninger kan bestå i eksempelvis kryptering af personoplysninger.

Er det for virksomheden ikke muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger til lovliggørelse af brugen af Google Analytics, anbefaler Datatilsynet, at man stopper brugen og forsøger at finde et andet værktøj, som kan levere webstatistik. Samtidig skal databeskyttelsesreglerne overholdes, fx. ved at personoplysninger om besøgende på virksomhedens webside ikke overføres til et usikkert 3. land.  

Vil du vide mere om

vores arbejde?