Vælg en side

Har I styr på jeres bogføringsprocedure?

22. marts, 2023Branchen // Jura

I sommeren 2022 trådte den nye bogføringslov i kraft. Formålet med denne lov er, at der i løbet af de kommende år indføres krav om digital bogføring trin for trin. En ændring, man allerede skal være opmærksom på, er kravet om en bogføringsprocedure.

I det førstkommende regnskabsår efter den 1. oktober 2022 skal alle regnskabspligtige virksomheder samt ikke-regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk således udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedure.

Denne beskrivelse skal indeholde:

  • virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
  • virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, samt
  • hvilke medarbejdere der er ansvarlige for ovenstående procedurer.

Bogføringsproceduren indgår som en obligatorisk del af virksomhedens samlede regnskabsmateriale og kan kræves udleveret af Erhvervsstyrelsen eller en anden myndighed i forbindelse med en eventuel kontrolsag.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan man finde en skabelon til en bogføringsprocedure samt vejledning herom: Bogføring | erhvervsstyrelsen.dk

De præcise datoer for virksomheders pligt til at benytte digital bogføring kendes endnu ikke. Det forventes dog, at regnskabspligtige virksomheder skal bogføre digitalt i løbet af 2024, mens personligt ejede virksomheder og visse foreninger skal bogføre digitalt i løbet af 2026.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.