Vælg en side

Husk at afregne uhævede feriepenge til feriefond senest d. 15. november 2023

9. november, 2023Jura

Det er meget vigtigt at indberette og indbetale til tiden, da ikke-indberettede eller for sent indberettede feriepenge tillægges en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Hvis du som arbejdsgiver har medarbejdere som ikke har brugt sine 5 ugers ferie, er du forpligtet til at opgøre antallet af de ubrugte feriedage pr. 30. september 2023 efter ferieafholdelsesperiodens (1. september 2021- 31. december 2022) udløb. Dernæst skal de ubrugte feriepenge indbetales en feriefond.

Hvis medarbejderen er overenskomstdækket af 3F overenskomst for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, skal indbetaling ske til Hotel- og Restauranterhvervets Ferieboligfond.

For medarbejderen som ikke er dækket af overenskomst, er du som arbejdsgiver forpligtet til at indbetale ubrugte feriepenge til Arbejdsmarkeds Feriefond. Indberetningen og indbetalingen skal ske senest d. 15. november 2023 via virk.dk

Det er meget vigtigt at indberette og indbetale til tiden, da ikke-indberettede eller for sent indberettede feriepenge tillægges en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Indgår du en aftale med medarbejderen om udbetaling eller overførsel af 5. ferieuge til næste ferieafholdelsesperioden, skal denne aftale være skriftlig. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale om overførsel af ferie eller kontant udbetaling, og de ubrugte feriepenge ikke er afregnet til den relevante feriefond, kan det medføre bøde til virksomheden.

Hvert år udtager Ferielovkontoret virksomheder til stikprøvekontrol, hvor de gennemgår dokumentation for ferieoverførsel/kontant udbetaling og afregning til feriefond.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.