Ansvarlighed

Husk at sortere dit madaffald

Affaldssortering i restaurationer

I DRC's projekt Verdensmål i Værdikæden er et af vores fokusområder spild af madaffald. Lige nu sender 25% af den danske hotel- og restaurationsbranche deres madaffald til genanvendelse, hvilket betyder, at omtrent 50.000 ton madaffald hvert år bliver brændt og de vigtige nærringstoffer går til spilde. Det skal vi lave om på.

Derfor er Daka Denmark A/SBiotrans Nordic og DRC-medlem Tholstrup restauranter gået sammen om at udbrede kendskabet i branchen om, hvad der sker med ens madaffald, når man udsorterer det. Videoen skal motivere flere til at komme i gang med det vigtige arbejde og sørge for, at flere lever op til Affaldsbekendtgørelsen.