Vælg en side

Invitation til Plantetopmødet 2021

15. juni, 2021Bæredygtighed

Skal dine medarbejdere til udlandet i løbet af sommerferien? Her er DRC’s anbefalinger til, hvordan du tackler de forestående rejser og giver dine medarbejdere de fornødne retningslinjer.

Siden slut-april har de danske myndigheder trinvist lempet på rejserestriktionerne. Danmark er lige nu i fase 3, som blandt andet indebærer, at incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner i EU- og Schengenlandene er 50/60 pr. 100.000 indbyggere (i 7 dage).

Lande- og regionsfarver offentliggøres af Udenrigsministeriet hver fredag eftermiddag og bliver gældende fra lørdag kl. 16.00.

Derudover gælder en række supplerende regler. Læs mere på Udenrigsministeriets website.

Fase 4
Ca. 26. juni forventes fase 4 at indtræde med indførelsen af et EU-coronapas.

Indførelse af EU-coronapasset vil gøre det muligt for danskere at holde sommerferie i Europa og for Danmark at modtage sommerturister med lempede restriktioner. Selvfølgelig under forudsætning af, at den rejsende kan fremvise dokumentation for, at han/hun enten er blevet testet negativ, er blevet vaccineret eller tidligere er smittet (=EU-coronapasset). Udover de 27 EU-lande forventes coronapasset også at kunne bruges ved ind- og udrejse til ikke-EU-medlemmer som Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset er stadig er under forhandling i EU, men det forventes, at der fortsat vil være krav om test efter indrejse for personer, der indrejser fra orange lande/regioner alene på baggrund af negativ test.

For personer, der rejser uden et coronapas, vil fortsat gælde rejserestriktioner og smitteforebyggende tiltag. Det afklares nærmere i den kommende tid.

Den gule, orange og røde opdeling af lande
Et land kategoriseres som gul, hvis landet er på EU-listen, og hvis den nationale taskforce har vurderet, at landet lever op til de danske krav. Udenrigsministeriet råder til, at man er forsigtig ved rejser til gule lande.

Et land kategoriseres som orange, hvis landet ikke er på EU’s liste, eller hvis landet er på EU-listen, men den nationale taskforce vurderer, at landet ikke lever op til de danske krav. Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til orange lande.

Beslutningen om at kategorisere et land som rød træffes på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til røde lande.

Erhvervsrejser
Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser, og de er derfor ikke omfattet af opfordringen om at undgå ikke-nødvendige rejser. Det betyder, at erhvervsrejser kan finde sted både til gule og orange lande, og at der er mulighed for delvis undtagelse af isolationskravet, jf. nedenfor.

Isolationskravet
Personer, der rejser til Danmark fra gule lande, er ikke omfattet af et krav om isolation. Der skal dog fortsat foretages en test senest 24 timer efter indrejse.

Personer, der rejser til Danmark fra orange og røde lande, er som udgangspunkt omfattet af et krav om at gå i isolation i 10 dage uden ugrundet ophold efter indrejsen til Danmark. Isolationskravet gælder, selvom testen taget efter indrejse er negativ.

Der er dog mulighed for at forkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Færdigvaccinerede er godt stillede
Personer, der er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark, er undtaget kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark fra orange lande. Ved indrejse fra røde lande gælder der fortsat et isolationskrav, uanset om personen er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Der gælder endvidere en række andre undtagelser fra kravene om test og isolation, bl.a. for børn under 15 år, visse personer med fast bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde.

Gravide og ammende, som rejser sammen med deres færdigvaccinerede kæreste/ægtefælle er også undtaget kravet om at gå i isolation efter indrejse.

Når et land eller region skifter farve under rejsen
Hvis rejsevejledningen for et land/region ændres fra gul til orange under en ferie som følge af covid-19, anbefaler Udenrigsministeriet, at man bliver i landet/regionen, indtil ferien er slut.

Om man er undtaget fra kravet om isolation ved indrejse til Danmark afhænger af, hvor længe man har været på ferie. Det er således et krav, at opholdets længde ikke overstiger 15 dage.

Hvis rejsevejledningen ændres til rød under en ferie som følge af COVID-19, vil man være underlagt kravene om test og isolation ved indrejse til Danmark.

Både virksomheder og medarbejdere anbefales løbende at holde sig opdateret med Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Når en medarbejder kommer hjem fra ferie i et gult land
Hvis en medarbejder rejser på ferie til et gult land, gælder der ikke et krav om isolation ved indrejse til Danmark, og virksomheden vil derfor ikke kunne nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft efter hjemkomst.

Hvis det ved testen efter indrejse konstateres, at medarbejderen er smittet med covid-19, skal sygefraværet i den forbindelse behandles efter de sædvanlige regler for sygefravær i ansættelsesforholdet, herunder i forhold til medarbejderens evt. ret til sygeløn. Som udgangspunkt vil der ikke være tale om selvforskyldt sygdom.

Når en medarbejder kommer hjem fra ferie i et orange eller rødt land
Hvis en medarbejder rejser på ferie til et orange eller rødt land, vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 10 dage efter medarbejderens hjemkomst. Dog kan isolationen brydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Personer, der er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark, er dog undtaget kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark fra et orange land. Ved indrejse fra røde lande gælder der fortsat et isolationskrav, uanset om personen er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet. Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Hvis medarbejderen ikke er undtaget fra isolationskravet, vil de op til 10 dages isolation være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv. Hvis isolationen kan brydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark, vil virksomheden som udgangspunkt ikke være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft efter dette tidspunkt. Virksomheden vil dog selv kunne vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn.

Hvis medarbejderens fravær er en hæmning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at hyre en vikar, vil det efter en konkret vurdering af omstændighederne eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af advarsel, opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne DRC for rådgivning, hvis en sådan situation opstår.

Hvis medarbejderen bliver smittet med COVID-19 under en ferierejse til et orange eller rødt land, vil der som udgangspunkt være tale om selvforskyldt sygdom, hvorfor medarbejderen ikke har krav på sygeløn under sygefraværet. Efter en konkret vurdering af omstændighederne vil medarbejderens fravær eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt i form af opsigelse eller bortvisning. Kontakt gerne DRC for rådgivning, hvis en sådan situation opstår.

Informér dine medarbejderne
DRC anbefaler, at virksomheder informerer medarbejderne om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet. Brug gerne denne opdaterede skabelon.

Skabelonen skal naturligvis tilpasses virksomhedens egne forhold og ønsker.

Vil du vide mere om

vores arbejde?