G-dage

Under visse betingelser skal en arbejdsgiver betale for medarbejderens to første ledighedsdage i tilfælde af afskedigelse eller hjemsendelse.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft for G-dage. Det indebærer, at en arbejdsgiver fremover er forpligtet til at betale 2 dage uanset, hvor længe medarbejderen har været ansat.

Tidligere var udgangspunktet, at medarbejdere skulle have betalt 3 G-dage med undtagelse af korttidsansatte med ansættelser på under 3 måneders varighed.

Betingelserne for at en arbejdsgiver skal betalte G-dage er som følger:

  • Medarbejderen skal være medlem af en a-kasse på fratrædelsesdagen.
  • Medarbejderen er hjemsendt, afskediget eller tidsbestemte arbejde er ophørt.
  • Der skal være udbetalt løn svarende til 74 timer inden for en periode på 4 uger.
  • Medarbejderen er helt eller delvist ledig på de pågældende dage.

Ovenstående betingelser gælder også for vikarer og løsarbejdere, og alle betingelserne skal være opfyldt, før der består en pligt overfor arbejdsgiver til at betale til medarbejderen.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at en arbejdsgiver højst skal betale 16 G-dage til samme medarbejder inden for samme kalenderår.

For mere information login eller bliv medlem