Vælg en side

Kampen for udeserveringen fortsætter

Branchen // Politik

DRC opfordrer dig til at skrive et høringssvar! 

København er din, min og vores alles hovedstad – faktisk har den også vundet en plads i mange turisters hjerter. Det har den på baggrund af de mange oplevelser, madkulturen og det store udbud. Et snævert flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede i slutningen af maj at sende en høring ud, med et forslag om at lukke for udeserveringen i hele kommunen kl. 22 i fem ud af ugens syv dage. Lige nu lukker langt de fleste udeserveringer klokken 24 og få har dispensation til mere. De eneste undtagende zoner var et lille område omkring Rådhuset (metropolzonen), Kødbyen og Nyhavn. Alle andre steder står altså til at skulle lukke for deres udeservering kl. 22 fra søndag og til og med torsdag. Det synes vi på alle måder er en international storby og vores hovedstad uværdigt.

Forslaget er nu sendt i høring og det betyder, at alle kan sende et høringssvar ind til Københavns Kommune. I et høringssvar kan man skrive alt fra én sætning til en hel roman. Man kan også bare skrive en opbakning til et allerede eksisterende høringssvar.

Herunder følger en række punkter, som vi her i DRC har valgt at fokusere på, og som du er meget velkommen til at lade dig inspirere af skulle du have lyst til at skrive et høringssvar og fortælle, hvad forslaget kommer til at betyde for dig:

ROS

  • Godt, at man har foreslået at forlænge udeserveringstilladelser fra 1 til 3 år ad gangen
  • Positivt, at der sættes fokus på effektiv sagsbehandling i forbindelse med udeserveringstilladelser

RIS

  • Vi ønsker en levende by – ikke en sovende by
  • Udeservering på restauranter og caféer er hyggelig støj, ikke larm. Mange anfægter larmen fra gadefester og natten, men den gruppe har intet med udeserveringen at gøre. Derfor bør vi adskille de to ting, så vi finder den rette løsning på det rette problem.
  • Vi løser ikke udfordringerne omkring gadefester med forslaget – tværtimod har corona vist os, at en nedlukning klokken 22 netop giver gadefester, stående gæster (der beviseligt larmer mere) og en ukontrolleret samling af danskere, turister mv. Derudover giver den et massivt økonomisk tab og et tab i arbejdspladser.
  • Restauranterne har forvandlet områder, der før lå øde hen, til attraktive områder at bo og leve i. Restauratørerne skaber nemlig god stemning, aktivitet og lyst til at flytte til netop de områder.
  • Fra klokken 22-24 har vi en omsætning på x kr./x pct. af vores omsætning og x antal medarbejdere (Indsæt dine egne tal), det er et omsætningstab som vil ramme unødigt hårdt og som vil begrænse os i vores 2. seating.
  • Under corona oplevede vi netop at miste 2. seating, da vi skulle lukke klokken 22, og det ramte vores økonomi hårdt. Hvis man går ud og spiser klokken 20, så kan man ikke nå at blive færdig til 22.

Ud over en nedlukning kl. 22 er der også tale om at øge fremkommeligheden, så restauratørerne skal holde 80 cm plads til fodgængere frem for de nuværende 60 cm. Derudover vil kommunen nedlægge 600 parkeringspladser i middelalderbyen (indre København) og omdanne dem til pladser. Her vil vi opfordre til at man 1) bakker op om at nedlægge parkeringspladser til fordel for by- og kulturliv, såsom udeservering, legepladser, bænke mv. – og ikke kun til cykelkirkegårde, som der er rigeligt af netop nu. Og 2) at man frem for at indskrænke udeserveringen, begrænser trafikken i indre by, så der er færre biler helt inde ved strøget og de områder hvor fremkommeligheden i forvejen er stærkt begrænset. Taxaer, lastvogne og varelevering skal selvfølgelig stadig kunne komme frem med varer.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.