Vælg en side

Kl 22-forslaget i København er endegyldigt taget af bordet

5. december, 2023Branchen // Politik

Teknik og Miljøudvalget valgte på deres møde i går at følge forvaltningens anbefalinger angående udeserveringen i København. Det betyder blandt andet, at forslaget om lukning af udeservering kl 22 på fem af ugens syv dage endegyldigt er taget af bordet. En beslutning DRC har kæmpet for siden foråret.

Vigtigst af alt, blev det besluttet at udeserveringen til klokken 24:00 består. Det har været en heftig sommer og ditto efterår, hvor debatten om begrænset udeservering til kl. 22.00 har raset. Men med beslutningen i Teknik og miljøudvalget, er der nu slået to streger under, at den fortsætter som hidtil. Metropolzone, Kødbyen og Nyhavn (uændret) til kl. 02:00.

Det blev også besluttet, at flere steder i København fremover kan have udeservering til klokken 02, det vil DRC selvfølgelig følge op på og give besked om.

Derudover blev det besluttet at give:

  • Flerårige tilladelser. Der gives tilladelse til udeservering for tre år ad gangen i stedet for som i dag, hvor restauratører kun kan få tilladelse til udeservering et år ad gangen. Det betyder at der ikke skal ansøges på ny hvert år og ved at give flerårige tilladelser, vil det blive nemmere for forvaltningen at sanktionere restauratører, som ikke overholder reglerne for udeservering.
  • Genindføre gebyr for udeservering. Det betyder, at restauratøren skal betale for at reservere en del af det offentlige rum til udeservering. Det skal bl.a. finansiere et øget tilsyn med udeserveringer. Gebyret er endnu ikke fastsat – vi vil orientere herom.
  • Øge fremkommeligheden på smalle fortove. Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at have udeservering på smalle fortove, det skal sikre, at mennesker med bevægelsesudfordringer og barnevogne kan færdes i byen. Konkret betyder det, at der skal friholdes minimum 0,8 meter til færdsel på fortovene i byen.
  • Opmærkning af areal. Det betyder at der på udeserveringerne vil ske en opmærkning af arealet. Det skal skabe bevidsthed blandt gæster om, hvor langt man kan trække en stol eller et bord ud på fortovet, så gangarealet ikke bliver blokeret.

Ovenstående betyder alt i alt, at der vil komme klare linjer i forhold til, hvad der er muligt og det vil skabe en ro omkring udeserveringen i København. Både for restauratørerne og for kommunen som nu har bedre vilkår for at få regler og rammer gjort gældende i hele København. I DRC ser vi positivt på tiltagene, især at udeserveringen nu kan bestå og endda giver mulighed for visse restauratører at de kan holde åbent helt til kl. 02:00.  

Det forventes, at ændringer vil træde i kraft ved tilladelser givet for 2025 og frem. Sagsbehandlingen for 2025 påbegyndes i efteråret 2024. Vi vil selvfølgelig orientere jer, når der kommer nyt herom. Har du spørgsmål til ovenstående kontakt da Politisk Chef i DRC, Romy Andersen, på roa@thehost.dk

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.