Vælg en side

Klar opfordring fra erhvervslivet: Udskyd offentlig gæld

24. januar, 2022Politik

 

Coronapandemien betyder desværre, at erhvervslivet fortsat er underlagt restriktioner. Det har medført, at blandt andet restaurationsbranchen på grund af vigende forretningsgrundlag har valgt frivilligt at nedlukke, og vi har et natte-, event- og koncertliv, der er tvangslukket. Nogle brancher har endda haft lukket i snart 21 ud af 24 måneder. Fælles for dem og en række andre ramte virksomheder er, at de om 2,5 måned skal tilbagebetale den udskudte skat og moms. Dette vil for mange virksomheder ikke kunne lade sig gøre, og på den baggrund beder vi derfor om henstand, indtil virksomhederne igen har likviditet til en tilbagebetaling.

I erhvervslivet er vi glade for at have fået muligheden for udskydelse af moms og skat. Det har betydet, at langt flere trods store tab har kunne holde hånden under deres livsværk og ansatte under hele krisen.

Den seneste nedlukning har imidlertid medført, at der ikke har været den forventede indtjening, og derfor efterlyser vi nu en udskydelse af datoen for første rate af afviklingen. Vi ved fra vores daglige kontakt med medlemmerne at banker, revisorer og advokater i disse uger ser på, hvorvidt omstruktureringer og konkurser er den uundgåelige løsning på mange af vores virksomheder, ikke mindst for mange SMV’er. Vi opfordrer derfor til, at det vil være muligt at udskyde fristerne for de betalinger, der forfalder 1. april til 1. august i år.

Alle er interesserede i en løsning
Skatteministeriet har tidligere givet os et overblik over, hvor stor en del af dansk erhvervsliv, der har oparbejdet offentlig gæld under pandemien. Her er det vigtigt at have for øje, at der er tale om mange sunde virksomheder, der under normale omstændigheder ville have betalt deres moms og skat, men krisen har ført til gældsætning.

Erhvervslivet skubber andre ord massive mængder gæld foran sig, både til det offentlige, som det fremgår af ministeriets egne tal, men også til banken, underleverandørerne og investorerne - for ikke at tale om de private lån i boligen, pensionen mv.

Afdrag er mere end fem gange større end det normale beløb
Når virksomhederne skal afbetale på deres lån i april, er beløbet fem gange højere end den normale betaling af moms og skat, fordi raten er fordelt over de fastlagte 24 måneder. Det er der ikke likviditet til efter endnu en de facto nedlukning over vinteren.

Det er er derfor organisationernes håb, at Skatteministeren vil være parat til at drøfte løsningsmulighederne for dem, der ikke kan gå i banken og som desværre står i en tragisk situation, på grund af endnu en gældspålæggelse som følge af coronakrisen.

For mere info og materialer:
Dansk Industri: Morten Granzau Nielsen, underdirektør, +45 22 45 46 20, MOGR@DI.DK,
Dansk Erhverv: Jacob Ravn, Skattepolitisk chef, +45 29 49 44 44, JAR@DANSKERHVERV.DK
SMV Danmark: Jakob Brandt, adm. direktør, +45 24 25 27 27, brandt@SMVdanmark.dk
HORESTA: Philip Brønnum Olesen, pressechef, +45 40 98 41 88, pbo@horesta.dk
DRC: Freja Brandhøj, politisk chef, +45 53 68 98 89, fbr@thehost.dk

Vil du vide mere om

vores arbejde?