Vælg en side

Kontaktforbudsgrænsen nedsættes fra den 1. marts 2024

1. marts, 2024Branchen // Jura // Politik

Fra den 1. marts 2024 må erhvervsdrivende ikke modtage 15.000 kroner eller derover i kontanter pr. handel - uanset om der betales på en gang eller over flere gange. Det har Folketinget netop vedtaget. Den nye regel er et led i at komme hvidvask til livs.

I forbindelse med Nationalbankens hjemkaldelse af 1.000-kronesedlerne valgte erhvervsministeren at fremsætte forslag om, at kontantforbudsgrænsen skal nedsættes til 15.000 kroner. Formålet er, ifølge erhvervsministeren, at styrke værnet mod hvidvask gennem erhvervslivet, herunder navnlig gennem detailhandlen.

Det er erhvervsministeren forventning, at navnlig detailhandlende med varer med høj værdi vil være i forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge og ved at nedsætte forbuddet til 15.000 kr. forventer ministeren, at man kan mindske risikoen for at 1.000-kronesedler, der er forbundet med kriminel aktivitet, bliver sat i cirkulation i detailhandelen.

De nye regler betyder:

  • Fra og med fredag den 1. marts 2024 vil det være ulovligt at modtage mere end 14.999,50 kr. i kontanter, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.
  • Det er lovligt at udbetale mere end 14.999,50 kr. i kontanter til privatpersoner.
  • Overtrædelse af kontantforbuddet i hvidvaskloven straffes med bøde, der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt udgør 25 % af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget, dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.

Forslaget blev vedtaget af Folketinget den 22. februar 2024 og træder i kraft fra i dag - den 1. marts 2024.

Læs loven:

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.