Krænkende adfærd bliver belyst i ny rapport

Institut for Menneskerettigheder har udfærdiget en rapport om sexchikane og krænkelser for elever i restaurationsbranchen. Desværre har en stor del oplevet uhensigtsmæssig adfærd. DRC anbefaler, at restauratører skaber klare retningslinjer ude på arbejdspladserne.

Mere end hver tredje elev på henholdsvis gastronom-, tjener- og receptionistuddannelsen oplever sexchikane og grænseoverskridende adfærd på deres læreplads – primært fra kollegaer. Konklusionerne i rapporten er desværre meget triste, hvilket vi som branche er nødt til at tage alvorligt.

Vi skal håndtere det af hensyn til vores unge medarbejderes trivsel, og i forhold til den udfordring vi har med at rekruttere nye medarbejdere til branchen.

Som restauratør kan man ikke sikre alle sine medarbejderes adfærd, men man kan skabe de bedst mulige rammer ved at være tydelig med, hvad der tolereres og ikke tolereres i virksomheden.
Derfor har vi en række anbefalinger til, hvordan I kan sætte ind mod uhensigtsmæssig adfærd.

I DRC/REGA anbefaler vi, at man:

  • har en politik der definerer og tager afstand fra chikane og krænkende adfærd – herunder også seksuelle krænkelser – og beskriver de konsekvenser, som den type adfærd kan have for krænkeren. Vi anbefaler samtidig, at denne politik afspejles i personalehåndbogen.
  • sætter fokus på krænkende adfærd på personalemøder
  • etablerer en whistleblower-ordning eller kommunikerer tydeligt, hvem medarbejdere skal rette henvendelse til, hvis de oplever krænkende adfærd
  • foretager årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser, hvor spørgsmål om krænkende adfærd indgår

Du kan her se et eksempel på en personalehåndbog fra en restaurant.

Har du spørgsmål til ovenstående anbefalinger, er du velkommen til at kontakte DRC’s pressekonsulent Joacim Præst Nielsen/ REGA sekretariatet på mail: jpn@thehost.dk.

Læs mere her.