Vælg en side

Lov om ansættelsesbeviser er vedtaget

15. maj, 2023Branchen // Jura

Folketinget har torsdag den 11. maj vedtaget en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, hvilket blandt andet betyder ændrede frister og nye rettigheder for medarbejdere. Loven, der træder i kraft den 1. juli, erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. Arbejdsgivere skal være opmærksomme på de nye krav til oplysningspligt over for medarbejdere ansat fra juli.

Hvad betyder den nye ansættelsesbevislov for arbejdsgivere?

Den nye ansættelsesbevislov betyder, at man som arbejdsgiver skal sikre sig at alle ansættelseskontrakter til medarbejdere ansat pr. 1. juli 2023 og herefter, overholder lovens nye krav til arbejdsgivers oplysningspligt.

For medarbejdere ansat inden d. 1. juli 2023 er det som udgangspunkt ikke nødvendigt for arbejdsgiver at ændre de eksisterende ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver skal dog efter medarbejderens anmodning senest 8 uger efter anmodning oplyse om de nye minimumsoplysninger.

Derudover bør arbejdsgiver altid forholde sig til, hvorvidt de eksisterende ansættelseskontrakter er forenelige med den nye ansættelsesbevislov.

Med den nye lov følger ændrede frister for, hvornår en arbejdsgiver senest skal give medarbejderen oplysning om ansættelsesvilkår. Hidtil har fristen været 1 måned. Denne frist vil fremover fra 1. juli 2023 være 7 kalenderdage for de fleste vilkår.

Som noget nyt har man i den nye ansættelsesbevislov givet medarbejdere en række rettigheder, blandt andet

  • et max for aftalt prøvetid
  • medarbejderens generelle adgang til bibeskæftigelse (begrænset adgang for arbejdsgivers totale forbud mod bibeskæftigelse)
  • medarbejderens adgang til at afvise arbejde uden negative følger, såfremt arbejdet ikke er aftalt på forhånd eller varslet i god tid
  • retten til at anmode om et mere forudsigelig arbejdsmønster.

DRC’s jurister vil sørge for at skabeloner til ansættelseskontrakter bliver opdateret i løbet af juni, således de er klar til brug for ansættelser pr. 1. juli 2023.

Vil du blive klogere på den nye ansættelsesbevislov, så tilmeld dig DRC’s webinar den 17. maj kl. 11-12 her: Webinar om ansættelsesbevisloven (vol 2) | DRC (thehost.dk)

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.