Vælg en side

Lov om pligt til registrering af arbejdstid er vedtaget

25. januar, 2024Jura

Den 8. november 2023 blev lovforslag vedrørende registrering af arbejdstid fremsat i Folketinget. Lovforslaget som i første omgang skulle træde i kraft 1. januar 2024, træder først i kraft pr. 1. juli 2024.

Loven indeholder blandt andet en pligt for alle arbejdsgivere til at anvende et objektivt og pålideligt tidsregistreringssystem, som dagligt registrerer hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Pligten skyldes, at man vil sikre, at reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid overholdes. Det er nu med lovens vedtagelse fastsat, at vil der være metodefrihed, i forhold til hvordan man som arbejdsgiver vælger at indrette systemet.

Det er i løbet af lovgivningsprocessen gjort klart, at reglerne skal fortolkes lempeligere ned først antaget – særligt hvad angår kravet om tidsregistrering og hvordan dette kunne gennemføres i praksis. Man har således med loven slået fast, at det er nok at medarbejdere blot registrerer afvigelser i den almindelige vagtplan, når disse sker.

Tidsregistreringerne skal være tilgængelige for hver enkelt medarbejder under hele ansættelsen – samt opbevares i 5 år efter udløb af den periode, som udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlig arbejdstid.

Med loven åbnes der op for muligheden for at fravige reglerne om pauser. 48-timers-reglen og natarbejde for visse medarbejdere – de såkaldte ”selvtilrettelæggere”.  Undtagelsen fra reglerne gælder, hvis en medarbejders arbejdstids længde som følge af særlige træk ikke kan måles eller fastlægges på forhånd, eller når der er tale om medarbejdere, som selv kan tilrettelægge deres arbejdstid, i tilfælde hvor medarbejderen selv kan træffe selvstændige beslutninger eller ved medarbejderen med ledelsesmæssige funktioner.

Er en medarbejder undtaget, som følge af ovenstående, vil der ej heller være en pligt til at tidsregistrere. Det er et krav, at det fremgår klar af ansættelseskontrakten, at en medarbejder er selvtilrettelægger efter loven.

Loven vil træde i kraft pr. 1. juli 2024.

 

Kom til webinar om tidsregistrering

DRC vil i forbindelse med at loven nu er vedtaget afholde webinar d. 7. februar 2024, hvor vi vil gennemgå bestemmelserne i loven samt hvad der kræves for at opfylde reglerne i loven.

Webinaret afholdes fra kl. 11-12 og er gratis.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.