Vælg en side

Vejledning til medarbejderhåntering under covid19

MEDARBEJDERE OG CORONA

Senest opdateret den 1. februar 2022.

Medarbejdere og coronapas

Pr. 1. februar 2022 er covid-19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Som følge heraf, er loven om coronapas og test ophævet pr. samme dato.

Det betyder, at lovgivningen fra denne dato ikke giver en generel adgang for arbejdsgivere til at kræve fremvisning af medarbejderes coronapas eller kræve, at medarbejdere lader sig teste.

Der kan dog være muligheder i henhold til ledelsesretten for både at kræve fremvisning af coronapas og/eller test af medarbejderne.

Ledelsesretten indebærer blandt andet, at en arbejdsgiver kan fastsætte hvilke retningslinjer, der skal være for medarbejderne på arbejdspladsen. En virksomhed vil fx kunne kræve at se medarbejderes coronapas, hvis det er begrundet i hensynet til at begrænse en aktuel af smitte med covid-19 på arbejdspladsen af driftsmæssige hensyn eller af arbejdsmiljøhensyn.

Virksomheder kan dog ikke indføre et generelt krav om coronapas, som gælder alle virksomhedens medarbejderkategorier, ud fra et hensyn om at være på forkant med et potentielt smitteudbrud blandt medarbejderne.

KRAV OM TEST

Rammerne for at pålægge test efter helbredsoplysningsloven er meget begrænsede. En alternativ mulighed kan være en opfordring til frivilligt at lade sig teste, eventuelt ved at virksomheden stiller selvtest til rådighed.

ARBEJDSMILJØET

Som arbejdsgiver har du også ansvar for at forebygge og håndtere risiko for smitte på arbejdspladsen. Det kan bl.a. være vigtigt for dig at vide, hvordan du håndterer ansattes bekymring for smitte, eller hvad du skal gøre, hvis en ansat er smittet.

Find information til arbejdsgivere på Arbejdstilsynets hjemmeside