Vælg en side

Middelalderbyen i København – orientering omkring kommende ændringer

20. december, 2023Branchen // Politik

I sidste uge sendte Københavns Kommune 22.000 e-boksbreve ud til adresser i Middelalderbyen (ca. 9.000 beboere og 13.000 CVR-numre), med en orientering om de kommende ændringer af cykel- og bilparkering i området.

Ændringerne kan komme til at have stor betydning for, hvor du fremtidig kan parkere både med bil og på cykel og læsse varer af. Vi opfordrer alle vores medlemmer i middelalderbyen, om at finde egen virksomhedsadresse på kortet, og se hvad ændringerne får af betydning for dig. Hvis eksisterende parkering ikke fremgår af kortet betyder det, at parkeringspladsen bliver nedlagt.

Du kan læse mere her i dokumentet eller finde svar på følgende link.

Har du/i nogle indvendinger eller andre kommentar i forhold til placering af parkering eller cykelstativer så gå ind og skrev jeres kommentar på www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=KGZ55U37L63K

Dette skal gøres senest søndag den 7. januar 2024

Du kan også sende dine kommentarer til DRC på mail roa@thehost.dk, så vil vores politiske chef, Romy Andersen, tage dem med i vores høringsvar til kommunen.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.