Vælg en side

Muligt for hoteller og restauratører af afholde firmamøder og -kurser for mere end 5 personer

6. april, 2021Blog

Mange virksomheder har fra tid til anden behov for at afholde møder og kurser i eksterne rammer, og her er hoteller og restaurationer en oplagt mulighed. Men er det overhovedet tilladt under nedlukningen og med det gældende forsamlingsforbud på 5 personer?

Svaret er ja, og det har Erhvervsministeriet netop bekræftet.

Af forsamlingsbekendtgørelsen fremgår det, at almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, der er et naturligt led i udførelsen af det pågældende arbejde, er undtaget forsamlingsforbuddet. Derfor må man gerne samles mere end 5 personer på en arbejdsplads.

Dette forhold, også kaldet arbejdspladsundtagelsen, gælder også uden for den fysiske arbejdsplads, fx på midlertidige arbejdspladser og i det offentlige rum. Det gælder også - har Erhvervsministeriet bekræftet - hvis en arbejdsplads afholder et arbejdsrelateret møde eller kursus med mere end 5 personer i et eksternt mødelokale fx på et hotel eller lignende.

Hvorvidt det eksterne møde er omfattet af undtagelsesbestemmelsen for forsamlingsforbuddet vil bero på en konkret vurdering, om tilstedeværelsen uden for arbejdspladsen er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde.

Undervisningsministeriet har desuden bekræftet, at certifikatkurser, som kræver fysisk fremmøde, også kan afvikles på eksterne lokaliteter. DRC anbefaler, at man drøfter dette konkret med den kursusudbyder/erhvervsskole, som ønsker af benytte lokalerne.

Vil du vide mere om

vores arbejde?