Vælg en side

Ny indberetningspligt i eIndkomst

16. november, 2023Jura

Fra d. 1. januar 2024 vil der være krav om, at indkomstindberetninger til eIndkomst suppleres med oplysninger om TIN (Tax Identification Number), når der indberettes for personer, der er bosiddende i udlandet.

 

Hvorfor skal TIN indberettes?

Indkomstudbetalere har allerede i dag, pligt til at indberette identifikationsoplysninger, såsom navn og adresse på indkomstmodtager, til indkomstregisteret (eIndkomst).
Fra d. 1. januar 2024 udvides pligten således, at virksomheder skal bede indkomstmodtagere, som har adresse i udlandet, om det skatteidentifikationsnummer (TIN), som pågældende anvender i bopælslandet.

 

Hvad skal TIN bruges til?

TIN anvendes i de enkelte landes skatteforvaltninger, både i og udenfor EU, til identifikation af en indkomstmodtager. Oplysninger vil blive udvekslet med fx andre EU-lande bl.a. til vurdering af skattepligt.

 

Hvad skal indkomstudbetalere gøre?

  1. Som indkomstudbetaler skal I indhente TIN på nuværende medarbejdere, der har bopæl i udlandet. Det gælder også dem med gyldigt dansk CPR-nr. eller et administrativt CPR-nr.
  2. TIN skal herefter indberettes sammen med de supplerende personoplysninger om indkomstmodtageren (navn, adresse, land og fødselsdato), når der indberettes til eIndkomst.
    I skal være opmærksom på, at der fra 1. januar 2024 er skærpede krav til indberetning af de supplerende personoplysninger. Manglende indberetning af disse kan medføre afvisning af indberetningen.
  3. For nye indkomstmodtagere, med bopæl i udlandet, skal der fremover indhentes og indberettes TIN.

 

Hvis indkomstmodtager ikke kan oplyse sit TIN

Indberetninger skal fortsat foretages med indkomstoplysninger samt de oplysninger, som indkomstudbetaler har tilgængelig. Herefter vil eIndkomst vurdere indberetningen og give svar retur om resultat.

 

Sådan hjælper I indkomstmodtager med at finde deres TIN

Hvert land har deres eget regelsæt for formatet på TIN. Fx har Danmark angivet CPR-nr. som det skatteidentifikationsnummer, personer skal oplyse til deres indkomstudbetaler, hvis de bor i Danmark, men arbejder i udlandet.

Personer bosat i et EU-land kan finde information om, hvordan de lokalisere deres TIN på Europa kommissionens hjemmeside. Er personen bosat uden for EU, fx i USA, kan der findes yderligere information på OECD’s hjemmeside.

 

Hvor kan jeg finde mere info?

Sådan indberetter du løn (eIndkomst) - skat.dk

Eksempel på en situation, hvor en virksomhed fra januar 2024 skal indhente og indberette TIN:

  • En dansk virksomhed har en ansat med et dansk CPR-nr., som er flyttet til Malmø, hvor pågældende også har fået tildelt “et svensk CPR-nr.”.
  • I dag skal den danske arbejdsgiver indberette det danske CPR-nr. samt supplerende personoplysninger (adresse mv.) ved hver eneste indberetning til eIndkomst.
  • Efter d. 1. januar 2024 skal den danske arbejdsgiver også indberette skatteidentifikationsnummer (TIN) svarende til det svenske CPR-nr.

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.