Vælg en side

Ny lov om beløbsgrænsen er endelig sendt til behandling

31. januar, 2023Jura // Politik

 

I første halvdel af februar forventes den nye lov om beløbsordningen at forbedre branchens muligheder for at få udenlandsk arbejdskraft og gøre op med formodningsreglen, som har spændt ben for mange ansøgninger over de seneste måneder.

Det fremgår af lovprogrammet fra Statsministeriet. Udlændinge- og integrationsministeren at de længe ventede ændringer snart bliver en realitet. Førstebehandling af forslaget forventes at foregå i første eller anden uge af februar.

Ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering) (Feb I) Det følger af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”, at regeringen vil gøre den indgåede aftale om styrket international rekruttering permanent. Aftalen om styrket international rekruttering blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i juni 2022. Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag om at indføre en ny supplerende beløbsordning, at udvide fasttrack-ordningen, at indføre et automatisk jobsøgningsophold til dimittender og samtidig ophæve etableringskortordningen, at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.

I DRC har vi kæmpet for at få ordningen gjort permanent, hvilket heldigvis med den nye regering er lykkes. Derudover forventer vi også et permanent opgør med formodningsreglen, som gjorde at antallet af afviste sager over de seneste år har ligget omkring 90 pct., som har været et urimelig højt antal. Trods hårde tider i branchen, bliver det forhåbentlig med den nye lov muligt at hente noget af den tabte likviditet hjem igen.

Bemærk at loven endnu ikke er vedtaget, men at alt tegner godt og at vi følger situationen tæt og melder ud, så snart det er endeligt vedtaget.

Vil du vide mere om

vores arbejde?