Vælg en side

Ny orlovsmodel med øremærket barsel

7. marts, 2022Jura // Politik

Loven træder i kraft den 1. juli 2022 med virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Den nye barselslov betyder øremærket orlov til far og medmor, ligedeling af retten til barselsdagpenge, samt muligheden for soloforældre og LGBT+-familier til at overdrage orlov til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer.

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

9 ugers øremærket orlov
Den nye barselslov ligestiller forældrene med hensyn til orlov efter fødslen. Den nye orlovsmodel indebærer, at hver forælder efter fødslen som udgangspunkt har 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge.

9 af ugerne er øremærket til mor og far/medmor. Det er ikke muligt at overdrage den øremærkede orlov for hverken mor eller far/medmor, og orloven bortfalder som udgangspunkt, hvis den ikke afholdes.

Mor
En mor vil fortsat have ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Efter fødslen har moren ret til 10 ugers orlov, hvoraf de første to uger er obligatoriske, og de resterende otte uger frit kan overdrages til den anden forælder. Derudover vil moren have ret til yderligere 14 ugers orlov. Af disse 14 uger er ni af ugerne øremærket, og de resterende fem uger vil kunne overdrages til far eller medmor.

Far/medmor
En far eller medmor vil, ligesom moren, have ret til to ugers orlov, som skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. De to uger er øremærket til far eller medmor og kan ikke overdrages. Derudover vil far eller medmor have ret til 22 ugers orlov, hvoraf ni af ugerne er øremærket, og de resterende 13 uger kan frit overdrages til moren.

 

Tegning fra Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere her: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-orlovsmodel-oeremaerket-orlov/

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.