Vælg en side

Ny rammeaftale for kommende sommerpakke og udfasning af kompensationspakker

19. maj, 2021Politik

Regeringen og Folketingets partier har i nat indgået en rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke på 1,65 mia. kr. og desuden besluttet at lade de generelle kompensationspakker ophøre den 1. juli 2021.

Det er nu endeligt besluttet, at regeringens generelle kompensationspakker ikke forsætter efter deres udløb d. 30. juni. I stedet afsætter den nye aftale 1,65 milliarder kr. til en såkaldt sommer- og erhvervspakke, som skal hjælpe blandt andet turismeerhvervet og kulturlivet med igen at få gang i forretningen.

Regeringen og aftalepartierne vedkender, at der fortsat vil være nogle virksomheder, der er påvirket af coronakrisen, når restriktionerne er ophævet - særligt inden for turismeerhvervet og oplevelsesindustrien samt deres underleverandører. Derfor er man blevet enige om at følge anbefalingerne fra ekspertgruppen om udfasning af hjælpepakker og erstatte de generelle kompensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

DRC forventer, at branchen er inkluderet i disse ordninger. Vi har anmodet de ansvarlige ministre om en afklaring hurtigst muligt.

Rammeaftalen indeholder bl.a.:
• En ramme til turismeerhvervet på 295 mio. kr.
• En ramme på 400 mio. kr. til særligt udsatte sektorer.
• En ramme til eksportinitiativer på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023.
• En ramme til sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældres trivsel på 165 mio. kr.
• En ramme på 110 mio. kr. til billigere indenrigstransport i sommerperioden.
• En ramme på 330 mio. kr. til tiltag målrettet kulturområdet.

DRC: Coronakrisen vil påvirke branchen længe efter 1. juli
En massiv gæld har de 14 måneder oparbejdet sig på tværs af hele restaurationsbranchen som følge af de mange ødelæggende restriktioner. Derfor kan DRC med vished konstatere, at branchen vil bære præg af restriktionerne længe efter, at de ophæves.

Af samme grund har DRC rettet en kraftigt opfordring til Skatte- og Finansministeriet, der står for udmøntningen af rammeaftalen, om at vores branchen bliver blandt de erhverv, der fortsat skal modtage kompensation efter 1. juli. Samtidig har vi anmodet om, at man lægger en plan for:

  1. Udfasning af restriktioner inkl. en trappemodel (á la forsamlingsloftets trappemodel).
  2. Branchens gældsafvikling
  3. Udfasning af kompensation efter 1. juli samt hvilke stimuli, der efterfølgende skal gøre op for den manglende kompensation.
  4. En afklaring på nattelivet med genåbningsdato, genstartspuljer og afløftning af samtlige restriktioner

Læs hele rammeaftalen her

Vil du vide mere om

vores arbejde?