Vælg en side

Ny trepartsaftale har fokus på bekæmpelse af seksuel chikane

7. marts, 2022Jura

En ny trepartsaftale skal have fokus på nye og skrappere midler til bekæmpelse af chikane. Aftalen indeholder blandt andet, at godtgørelsesniveauet i særligt grove sager kan hæves med en tredjedel, således at godtgørelser fremover når op på knap 44.000 kroner. Aftalen giver også mulighed for, at den krænkede part i højere grad kan søge om godtgørelse fra krænkeren i den enkelte sag.

Aftalen skal også at betyde, at virksomheder, som gentagne gange har sager om seksuel chikane af lærlinge og elever, skal kunne fratages retten til at have lære- og elevpladser. Der skal også oprettes en fast track-ordning, der skal sørge for, at sager, hvor unge er involveret, bliver behandlet hurtigt.

Aftalen skal desuden sikre, at reglerne bliver tydeliggjort over for arbejdsgivere, så der ikke længere er tvivl om, hvilket ansvar arbejdsgivere har i sagerne. Blandt andet derfor skal det skrives direkte ind i ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver har pligt til at sikre et chikanefrit miljø på arbejdspladsen. Ydermere skal der fremover være større fokus på seksuel chikane i virksomhedernes APV’er.

Det bliver desuden gjort tydeligt, at de ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det og ikke selv kan løse problemet.

Hovedpunkter i aftalen

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane.
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

En række initiativer kræver lovændringer. Regeringen skal derfor nu forelægge trepartsaftalen for Folketingets partier

Aftaletekst: Notat (bm.dk)
Uddybende: initiativbeskrivelser.pdf (bm.dk)

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.