Vælg en side

Ny trepartsaftale om lønkompensation og arbejdsfordelingsordning er på plads

10. december, 2021Politik

Fredag faldt trepartsaftalen på plads, så  ordningen om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder og hårdt ramte virksomheder kan også få lønkompensation. Derudover forlænges ordningen om arbejdsdeling til 31. marts 2022.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal gælde så længe, der er virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. Det betyder, at natteliv, spillesteder mv., der lukkes direkte som følge af restriktionerne, kan hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation. 

Der er også aftalt en midlertidig lønkompensationsordning for følgeerhverv og de virksomheder, der er hårdt ramt hen over jul og nytår. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

For at kunne gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, skal virksomheden hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderne. I forhold til den tidligere ordning, er det ikke muligt at benytte lønkompensationsordningen alene på baggrund af et antal hjemsendte medarbejdere.

Der gøres status på ordningerne den 10. januar 2022.

Da indførslen af lønkompensationsordningerne vil strække sig over juleferien, vil der ikke kunne modtages kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien. Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 10. december, afholdes som planlagt.

Arbejdsfordeling
Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres, og i den resterende tid tage uddannelse eller være på dagpenge.

Forlængelsen af den midlertidige arbejdsfordelingsordning kræver lovændring. Regeringen vil nu bede Folketinget om at få hastebehandlet lovforslaget. Hvis Folketinget bakker op, er det forventningen, at lovforslaget vil være færdigbehandlet inden juleferien.

Du kan læse aftalen her.

Vil du vide mere om

vores arbejde?