Vælg en side

Ny trepartsaftale om regler for samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne

3. maj, 2022Jura // Politik

I april 2020 blev der nedsat et trepartsudvalg, der skulle drøfte potentialet for et forbedret arbejdsmiljøorganisationssystem, herunder om arbejdsmiljøuddannelsen kan forbedres, og om arbejdspladsvurderingen kan blive et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet.

Overordnet lægger udvalgets anbefalinger ikke op til større ændringer af de gældende regler. Til gengæld lægger de op til, at der skabes større klarhed omkring arbejdsmiljøreglerne, og at reglerne bliver lettere at forstå og anvende i praksis.

Foruden anbefalinger om tydeliggørelse af de nugældende regler, kan følgende anbefalinger fra udvalget særligt fremhæves:

  • Det anbefales, at kravene om udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan ophæves, og erstattes af krav om, at man i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, drøfter den supplerende uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.
  • At Arbejdstilsynet fremover fører tilsyn med, at virksomheden kan dokumentere, at nærhedsprincippet er iagttaget ved etablering af arbejdsmiljøorganisationen samt ved større væsentlige ændringer i virksomheden. Herudover at Arbejdstilsynet kontrollerer, om arbejdsmiljørepræsentanten er blevet tilbudt supplerende uddannelse.
  • At reglerne i § 7 i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, vedrørende midlertidige og skiftende arbejdssteder ophæves på alle andre områder end bygge- og anlægsområdet.
  • Fremadrettet skal det være muligt at vælge en midlertidig arbejdsmiljørepræsentant, når der er planlagt fravær på mere end 4 måneder, og ikke først når der er gået 4 måneder.
  • Som en treårig forsøgsordning foreslås det, at det bliver muligt at gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse online.
  • Det anbefales, at der indføres regler, der gør, at arbejdsmiljørepræsentanter der ikke er beskyttet mod afskedigelse, fordi arbejdet ikke er dækket af en overenskomst inden for det tilsvarende faglige område, skal have et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Du kan læse nærmere om udvalgets anbefalinger her: Afrapportering Fra Det Midlertidige AMO-Udvalg (bm.dk)

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.