Vælg en side

Orientering om corona og det politiske arbejde i DRC

8. november, 2021Politik
 

Kære medlemmer

I går aftes kom regeringen med deres anbefalinger til resten af folketinget, på baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger.

Vaccinen er nu udrullet til 76,5% med første vaccine og 75,2% er færdigvaccinerede – smitten er dog stødt stigende. Derfor har Epidemikommissionen anbefalet følgende:

  1. Anerkendelse af corona som en samfundskritisk sygdom
  2. Indførsel af coronapas (og intensivering af smitteopsporing)

Regeringen og kommissionen er bekymrede for 1) sygehusindlæggelser og 2) antallet af indlæggelser. Derfor anbefaler de at handle omgående.

Coronapas
Samtidig anbefaler de coronapas på: Natteliv, indendørs serveringssteder mv. Derudover vil arrangementer og aktiviteter med mere end 200 personer indendørs og 2000 udendørs kræve coronapas.

Kravet vil blandt andet gælde: Biografer, idrætstilskuere, menighedsarrangementer, museer, gudstjenester, dåb, vielser, højskoler, zoologiske anlæg, svømmehaller, forlystelsesparker, dyrskue, konferencer, gæster og besøgende - men ikke medarbejdere.

Der er pt ikke lovgivning, som giver arbejdsgiver mulighed for at kræve at medarbejderen bliver testet
Der er ikke krav om at medarbejdere lader sig teste, men en klar anbefaling til at personalet alligevel gør det. I DRC har vi, sammen med resten af branchen, anmodet om en forlængelse af den midlertidige lovgivning, der blev udfaset pr. 1. november. Regelsættet gjorde det muligt at pålægge medarbejderne krav om at blive testet for corona og fortælle arbejdsgiver om resultatet. Beskæftigelsesministeriet vender tilbage hurtigst muligt med en afklaring. Erhvervsministeriet tog vores bekymringer til sig og videreformidler dette til ministeren.

Sygedagpengerefusion
Til mødet i Erhvervsministeriet i går, gjorde DRC opmærksom på at sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, som var muligt indtil sommeren i år, skal genindføres. DRC tilføjede derudover at man ønsker sygedagpenge refusion, hvis medarbejderen er sendt i isolation eller passer sygebørn.

Myndighederne udvider netop nu testkapacitet og smitteopsporring
Myndighederne lover gode muligheder for tests i hele Danmark igen - og styrker også kapaciteten på smitteopsporring.

Myndighederne vurderer at coronapas ikke vil sænke aktiviteten og ikke vil udløse nogen former for kompensation
Ifølge Erhvervsministeriet og Sundhedsmyndighederne vil Coronapas ikke sænke aktiviteten, der er derfor ikke mulighed for kompensation pga. dette. Ifølge dem er en god smitteopsporring og et coronapas vejen frem – og forhåbentlig det eneste nødvendige greb. De vil dog gerne åbne op for alle værktøjerne, som var en del af værktøjskassen, ved sidste kategorisering af corona til at være en samfundskritisk sygdom. Man forventer at coronapas  vil sætte prop i den stigende smitte.

Ny situation – nye og andre greb
Sundhedsstyrelsen og SSI bekræftede at vi står et helt andet sted nu, end ved sidste nedlukning - så de medgiver os i DRC, at vi ikke skal have samme løsninger som sidst – og ikke behøver at sætte ind med samme voldsomme greb. Ifølge SSI har coronapasset har været med til at åbne samfundet – og skal nu være med til at holde det åbent. Derudover ser de det som et vigtigt redskab til at fungere som incitament til flere tests og større vaccinetilslutning.

Tidsplan
På baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger og regeringens indstilling sker der nu følgende: Epidemiudvalget mødes i dag.

Folketinget skal efterfølgende vedtage corona som en samfundskritisk sygdom og indførsel af coronapas. Når der er flertal i Folketinget kan det skønsmæssigt ske omkring: 12. november, men det er afhængigt af folketinget. Kommissionen vil gerne have indført det hurtigst muligt, ministeriet tager dog vores forespørgsel om rettidig omhu og mangel på arbejdskraft til efterretning og sender denne appel videre til ministeren.

Vil du vide mere om

vores arbejde?