Vælg en side

POLITISK MÆRKESAG

MODERNISERING AF UDDANNELSER

 

Der er behov for modernisering og nytænkning af branchens uddannelser.

Forside » POLITIK » Modernisering af uddannelser

NYTÆNKING AF BRANCHENS UDDANNELSER

For at bevare professionalismen, ansvarligheden og niveauet for hospitality sektoren, for tjenerne og for kokkene, så de afspejler den førerposition det fungerende professionelle erhverv befinder sig i, er der behov for moderniseringer og nytænkning. Flere skoler melder desværre om mange ledige pladser og vanskeligheder ved at opstille reelle hold.

I DRC vil vi gerne løfte ansvaret for at redde vores vigtige faglærte uddannelser og gå konstruktivt til værks i samarbejde med skolerne, virksomhederne og ikke mindst eleverne. Og vi vil stærkt appellere til, at de faglige udvalg skruer op for indsatsen og iværksætte flere nødvendige og afgørende forandringer, som vil udgøre et vigtigt fundament for en bæredygtig og nutidig uddannelse med høj faglighed.

Det er måske også ved at være tid til at se på selve organisering af udvikling af uddannelserne. Hvis man ønsker en uddannelse der lever ind i fremtiden, så bør man lytte til eleverne og de input restauratørerne fra praktikstederne kommer med, ved at give dem en plads ved bordet. Derfor foreslår DRC at man, lige som med universiteterne, overgår til en professionel bestyrelse med inddragelse af ansatte, elever og en tæt sparring med direktionerne på skolerne.

Der bør sættes endnu mere fokus på bæredygtighed i rammen af FNs Global Compact, som skal skabe grobunden for en kulturændring med fokus på en bæredygtig bundlinje, bæredygtige råvarer og en bæredygtig social kultur. Desværre melder alt for mange elever i dag om grænseoverskridende adfærd under uddannelsen og i praktikforløbet – den kultur ønsker vi at gøre helt op med.

I dag ser vi, at mange større restauratører skaber deres egen uddannelse, uden at medarbejderne får et statsligt godkendt uddannelsespapir. Det gør de, fordi faggrænserne i branchen i dag, ikke nødvendigvis er så opdelte som de var engang. Derfor er DRC gået aktivt ind i at skabe branchens egen uddannelse og konkret vil vi:

  • Skabe en enhedsuddannelse i Hospitality, hvor eleverne lærer om service i en bred forstand. Denne fællesnævner kan bruges i alle stillinger, hvad end man arbejder i en foodtruck, en restaurant eller på et hotel. Og det skaber et sundt og vigtigt fællesskab om kerneopgaven, gæsteoplevelsen.
  • DRC arbejder også aktivt med uddannelse af ledere i hospitality sektoren, og skræddersyer brancheforløb med redskaber som økonomistyring, HR, CSR mv.

 

Uddannelse og praktik

I DRC mener vi, at brancheorganisationerne, restauratørerne, fagbevægelsen, embedsværket og undervisningsminister har et ansvar for at bringe faguddannelserne ind i fremtiden og til gavn for GastroDanmark – og at vi skal være i samme førerposition på uddannelserne, som vi er på den reelle madscene i verden.

For mere information læs vores notat om konkretisering af udvikling af uddannelser for gastronomer og tjenere samt det faglige udvalg.