Vælg en side

BLIV EN DEL AF netværket

POLITISK FORUM

Politiske Forum er et rådgivende organ i Danmarks Restauranter og Caféer, der på vegne af fællesskabet er med til at tegne de overordnede politiske linjer for brancheorganisationen.

Forside » POLITIK » POLITISK FORUM

POLTISK FORUM - AF RESTURATØRER FOR RESTAURATØRER

Politisk Forum er etableret med ønsket om at styrke demokratiet i foreningen og fremme den politiske interessevaretagelse. Politisk Forum bidrager til sekretariatet ved at sætte fokus på og drøfte politiske tematikker og problemstillinger, og med udgangspunkt i disse drøftelser igangsætte opgaver, udarbejde anbefalinger og lægge strategier for det politiske arbejde.

Politik i alle afskygninger

Det Politiske Forums arbejde foregår i overensstemmende med DRC’s vedtægtsbundne formål og spænder bredt inden for restaurationsbranchens faglige felt. Alt fra relevante politiske spørgsmål, der påkalder sig øjeblikkelig stillingtagen, til politiske visioner, der kan medvirke til præge branchens fremtidige trivsel, sikre bedre rekrutteringsadgang, omstilling til bæredygtig drift m.v.
Oftest er det nationale, politiske temaer, der tages op til diskussion, men regionale eller kommunale sager drøftes også, når man vurderer, at det er til gavn for hele fællesskabet af restauratører.

Anbefalinger fra Politisk Forum omsættes ofte til handling i form af et øget pres på politikere, en genoptaget dialog med styrelser, råd og embedsmænd, udsendelse af pressemeddelelser mm.

Politisk Forum mødes minimum 4 gange årligt, men oftest hyppigere, da medlemmer kan indkaldes med kort varsel ved pludseligt opståede sager, der kræver sekretariatets politiske bevågenhed.

Sæt fokus på en sag

Har du en sag, som Politisk Forum skal tage op - en uretfærdighed eller potentiel konflikt, som DRC bør gå ind og søge løst? Måske er der eksisterende regler, love eller vilkår, du ønsker ændret og forbedret til fordel for hele branchen? Skriv til Politisk Forum på fbr@thehost.dk – så tager vi sagen op til drøftelse.
Har du har mod på at engagere dig yderligere i branchens politik, er det også muligt at blive en del af Politisk Forum. Send gerne en kort ansøgning til DRC’s sekretariat på fbr@thehost.dk. Deltagere vælges for tre år ad gangen.

Medlemmer af politisk forum

Christian Nedergaard (Ved Stranden 10 og Admiralgade 26)

Kamilla Seidler (Restaurant Lola)

Bjarke Reventlow (The Jane, Blume and The ZOO mv.)

Christer Bredgaard (Ill Buco, La Banchina mv.)

Fra DRC-sekretariatet deltager direktør Torben Hoffmann Rosenstock, politisk chef Romy Andersen, presse- og kommunikationschef Lars Bjerregaard og HR- og innovationschef Birgitte Wad.

Politisk Forum (PF) er et rådgivende organ i Danmarks Restauranter og Caféer DRC for restauratører