SØG PÅ SIDEN

Tak, fordi du kigger forbi.

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, natklubber, hoteller og cateringvirksomheder mv. Vi er restaurationsbranchens største repræsentant med over 1.500 medlemsvirksomheder.

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

BLIV EN DEL AF

POLITISK FORUM
Politiske Forum er et rådgivende organ i Danmarks Restauranter og Caféer, der på vegne af fællesskabet er med til at tegne de overordnede politiske linjer for brancheorganisationen.

POLTISK FORUM - AF RESTURATØRER FOR RESTAURATØRER

Politisk Forum blev etableret af Danmarks Restauranter og Caféer i 2020 med ønsket om at styrke demokratiet i foreningen og fremme den politiske interessevaretagelse. Politisk Forum bidrager til sekretariatet ved at sætte fokus på og drøfte politiske tematikker og problemstillinger, og med udgangspunkt i disse drøftelser igangsætte opgaver, udarbejde anbefalinger og lægge strategier for det politiske arbejde.

Politik i alle afskygninger

Det Politiske Forums arbejde foregår i overensstemmende med DRC’s vedtægtsbundne formål [link] og spænder bredt inden for restaurationsbranchens faglige felt. Alt fra relevante politiske spørgsmål, der påkalder sig øjeblikkelig stillingtagen, til politiske visioner, der kan medvirke til præge branchens fremtidige trivsel, sikre bedre rekrutteringsadgang, omstilling til bæredygtig drift m.v.
Oftest er det nationale, politiske temaer, der tages op til diskussion, men regionale eller kommunale sager drøftes også, når man vurderer, at det er til gavn for hele fællesskabet af restauratører.

Anbefalinger fra Politisk Forum omsættes ofte til handling i form af et øget pres på politikere, en genoptaget dialog med styrelser, råd og embedsmænd, udsendelse af pressemeddelelser mm.

Politisk Forum mødes minimum 4 gange årligt, men oftest hyppigere, da medlemmer kan indkaldes med kort varsel ved pludseligt opståede sager, der kræver sekretariatets politiske bevågenhed.

Sæt fokus på en sag

Har du en sag, som Politisk Forum skal tage op - en uretfærdighed eller potentiel konflikt, som DRC bør gå ind og søge løst? Måske er der eksisterende regler, love eller vilkår, du ønsker ændret og forbedret til fordel for hele branchen? Skriv til Politisk Forum på fbr@thehost.dk – så tager vi sagen op til drøftelse.
Har du har mod på at engagere dig yderligere i branchens politik, er det også muligt at blive en del af Politisk Forum. Send gerne en kort ansøgning til DRC’s sekretariat på fbr@thehost.dk. Deltagere vælges for tre år ad gangen.

Medlemmer af politisk forum

Sandra Marquardsen (DiningSix-koncernen), som også er formand for gruppen

Christian Nedergaard (Ved Stranden 10 og Admiralgade)

Jacob Niebuhr (Holgers Kro, Restaurant Zorba og Evalds Brasserie samt formand i DRC)

Bjarke Rewentlow (The Jane, Blume and The ZOO)

Kamilla Seidler (Restaurant Lola)

Fra DRC-sekretariatet deltager direktør Torben Hoffmann Rosenstock, politisk chef Freja Brandhøj og juridisk chefkonsulent Birgitte Vad

 

 

Atria LinkedIn profil
Politisk chef Freja Brandhøj

Vil du VIDE MERE OM DRC's POLITISKE ARBEJDE?

 FREJA BRANDHØJ

POLITISK CHEF

Freja har en solid politisk viden om branchen og har et bredt politisk netværk. Hun har fingeren på pulsen og ved hvad, der rører sig i branchen, i kommunerne og på Christiansborg.   fbr@thehost.dk | +45 53 68 98 98