Vælg en side

Sæt lederskab på dagsordenen

23. august, 2022Uddannelse

Sæt lederskab på dagsorden – og invester i kompetente ledere

Det kræver uddannelse og træning at blive en kompetent leder. Har du sørget for uddannelse til dine ledere – eller dig selv?

En kompetent leder bidrager til, at arbejdet opleves meningsfuldt, og har klare forventninger til de opgaver, medarbejderen skal løse og sætter mål for, hvornår teamet er en succes. En kompetent leder giver opbakning, støtte og anerkendelse. En kompetent leder ser medarbejderens individuelle behov og tager sig tid til medarbejderne og skaber arbejdsglæde.

Nu har du mulighed for at tilbyde dine ledere 4 uddannelsesmoduler, som styrker deres lederrolle og evne til skabe trivsel og forebygge konflikter. Modulerne er udviklet til branchen i samarbejde med DRC, og underviseren Christina Gotthard Graae er selvstændig rådgiver inden for Service og Værtsskab og har ledelseserfaring inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Der er uddannelsesstart den 29. september. Undervisningen kan også tilrettelægges delvist online.

Modul 1 - Ledelse og det personlige lederskab
Lederen bliver bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen.

Modul 2 –Situationsbestemt ledelse.
Lederen får et værktøj til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten ved at delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Modul 3 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Lederen får kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter.

Modul 4- Nøgletal og kalkulationer
Lederen lærer at anvende nøgletal og få en bedre forståelse for virksomhedens økonomi. Du lærer at bruge nøgletal til at arbejde med forretningsudvikling og performancestyring på et operationelt niveau i den daglige drift. Du lærer at formidle relevante nøgletal som styringsredskab til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Se info om pris og læs mere her

 

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?